Bij Caritas hebben de vrouwen het voor het zeggen. Chantal Lefever (39 j.) leidt sinds maandag het Sociaal-Secretariaat Caritas (SSC). Samen met algemeen directeur Nicole Kempeneers betekent dat twee vrouwen aan het roer van de organisatie. Caritas (Latijn voor naastenliefde of christelijke liefde) is, zoals de naam het al laat vermoeden, een organisatie met een duidelijk katholieke stempel. Chantal Lefever begon haar professionele carrière op de juridische dienst van ACV-Brussel. Dat ze nu terugkeert naar de katholieke zuil, doet ze zelf af als een toevalligheid. "Een katholieke achtergrond hebben was voor deze functi...

Bij Caritas hebben de vrouwen het voor het zeggen. Chantal Lefever (39 j.) leidt sinds maandag het Sociaal-Secretariaat Caritas (SSC). Samen met algemeen directeur Nicole Kempeneers betekent dat twee vrouwen aan het roer van de organisatie. Caritas (Latijn voor naastenliefde of christelijke liefde) is, zoals de naam het al laat vermoeden, een organisatie met een duidelijk katholieke stempel. Chantal Lefever begon haar professionele carrière op de juridische dienst van ACV-Brussel. Dat ze nu terugkeert naar de katholieke zuil, doet ze zelf af als een toevalligheid. "Een katholieke achtergrond hebben was voor deze functie ook niet van doorslaggevend belang. Tijdens de sollicitatiegesprekken is wel even ter sprake gekomen dat mijn kinderen op een katholieke school zaten. Maar daar hield het dan ook op." Haar expertise op het vlak van sociaal recht was wel doorslaggevend. Sociale wetgeving is inderdaad de rode draad doorheen haar loopbaan. Ze studeerde sociale wetenschappen aan de KU Leuven, specialisatie arbeidswetenschappen. Een bijkomend specialisatiejaar sociaal recht rondde ze af met grootste onderscheiding. Bij het ACV beet ze zich verder vast in de sociale wetgeving en voor haar overstap naar Caritas werkte ze gedurende veertien jaar op de redactie sociaal recht van Ced Samsom. Daar schopte ze het tot adjunct-uitgever. "Wat mij is opgevallen in al die jaren dat ik de sociale wetgeving op de voet volg, is dat de complexiteit ervan enorm is toegenomen. De wetgever overstelpt ons met reglementeringen waar niemand nog iets van begrijpt. Er is te veel oplapwerk en te weinig visie." Dit kluwen op een begrijpelijke manier uitleggen aan werkgevers en personeelsverantwoordelijken was haar belangrijkste taak bij Ced Samson. In haar nieuwe functie bij Caritas hoopt ze ook werkelijk het beleid te kunnen beïnvloeden. "Als hoofd van het Sociaal-Secretariaat Caritas krijg ik een plaats in de Unie van Sociaal Secretariaten. Dat is een orgaan dat nogal wat invloed heeft op de verschillende kabinetten en waarbinnen ik toch zal ijveren voor een vereenvoudiging van de sociale wetgeving." SSC is als sociaal-secretariaat gespecialiseerd in advies en dienstverlening voor de gezondheidssector. "Die specialisatie is juist onze troef, we gaan ons dus niet op andere terreinen wagen," verzekert Chantal Lefever. Wat zijn haar prioriteiten? "Het dienstenpakket verruimen en meer afstemmen op de wensen van de klant. Bij Ced Samson heb ik de hele evolutie meegemaakt van informatieverspreiding via de traditionele gedrukte media naar de electronic publishing met cd-roms en - recenter nog - het Internet. Ik heb dus wel wat ervaring op dit vlak." "Verder beschikt SSC over een schat aan informatie die zeer interessant kan zijn voor het personeelsbeleid van onze klanten. Die wordt nu misschien nog niet voldoende benut." Personeelsbeleid blijkt een ander interessevlak. Zo volgde ze reeds twee cursussen human resources management, een bij Kluwer Opleidingen en een aan de IPO Management School. "Echte hobby's heb ik eigenlijk niet," zegt ze verontschuldigend. "Al mijn vrije tijd gaat naar het gezin." Het gezin dat is echtgenoot Rob Senden en de zonen Tim (9 j.) en Stijn (11 j.). "Ik durf ook wel eens achter de computer kruipen om het Internet te verkennen. Maar meestal dwaal ik dan toch af naar mijn twee professionele interesses: sociaal recht en human resources management."