Na klachten van de beroepsverenigingen uit het wegvervoer over het eenzijdige contract dat de NMBS-stukgoeddivisie ABX aan zijn onderaannemers probeerde op te dringen, verklaarde Pierre Forton, regeringscommissaris bij de NMBS en directeur-generaal van het federale Bestuur van het Vervoer te Land, begin december in deze kolommen dat hij "stappen zou ondernemen, indien ...

Na klachten van de beroepsverenigingen uit het wegvervoer over het eenzijdige contract dat de NMBS-stukgoeddivisie ABX aan zijn onderaannemers probeerde op te dringen, verklaarde Pierre Forton, regeringscommissaris bij de NMBS en directeur-generaal van het federale Bestuur van het Vervoer te Land, begin december in deze kolommen dat hij "stappen zou ondernemen, indien daar reden toe is" (zie Trends, 10 december 1998). Maar de beroepsverenigingen Febetra (nationaal), SAV (Vlaams) en UPTR (Waals) wachten nog altijd op een standpunt van Forton over het door hen gewraakte contract. Door ons opgebeld, antwoordt Forton: "Ik kan geen uitspraak doen over 'het' contract dat ABX met zijn onderaannemers hanteert, want er ís geen typecontract." Er blijken inderdaad variaties te bestaan, onder meer afhankelijk van het distributiecentrum waarvoor zo'n onderaannemer rijdt; die verschillen willen Febetra, SAV en UPTR nu spoedig in kaart brengen, om dan verdere acties te kunnen ondernemen. Forton heeft de transporteurs inmiddels wél laten verstaan dat hij een kwaaie brief heeft gestuurd naar de NMBS-top, maar dan over een ander "strijdpunt": meer bepaald de beschuldiging dat ABX transporten zou laten uitvoeren door personen en/of ondernemingen die niet over de vereiste vergunning beschikken om wegvervoer voor derden te verrichten. Blijkbaar zijn er bij controles in een aantal distributiecentra of "platforms" van ABX op dat vlak inderdaad inbreuken vastgesteld. Forton: "Ik heb intussen van de NMBS een bevredigend antwoord gekregen."Op het terrein valt bij wegvervoerders die voor ABX rijden te horen dat op een aantal platforms de situatie in verband met die onderaannemers zonder vergunning is verbeterd, "maar niet overal". En naast de verzuchtingen over "contracten vol verplichtingen maar zonder rechten voor ons" heerst ook ongenoegen over de werkdruk: "We krijgen zo'n lange opdrachtenlijst dat we de wettelijk verplichte rusttijden niet kunnen honoreren zonder tegen boetes vanwege ABX op te lopen omwille van het niet afwerken van alle opdrachten van een bepaalde dag. Op onze opmerkingen daaromtrent durven mensen van ABX zelfs te suggereren dat we dan maar met de tachograafschijf moeten knoeien."