Marc Van Lerberghe was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader en oom te treden. De familiale aluminium- en bronspoederfabriek was de favoriete speeltuin voor de volbloedondernemer. Wanneer de nu 56-jarige Kortrijkzaan 's morgens de deur uitgaat, is hij nauwelijks enkele stappen verder al op kantoor. De ouderlijke woning staat namelijk op het bedrijfsterrein van AVL Metal Powders. In de villa van zijn oom, aan de andere kant van de oprijlaan, zijn nu de burelen ondergebracht. Samen met zijn neef Pierre leidt Marc Van Lerberghe AVL Metal Powders. De taakverdeling is even eenvoudig als duidelijk: alles wat extern is - in de eerste plaats het commerciële - behoort tot het domein van Pierre. De rest is de bevoegdheid van algemeen directeur Marc.
...

Marc Van Lerberghe was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader en oom te treden. De familiale aluminium- en bronspoederfabriek was de favoriete speeltuin voor de volbloedondernemer. Wanneer de nu 56-jarige Kortrijkzaan 's morgens de deur uitgaat, is hij nauwelijks enkele stappen verder al op kantoor. De ouderlijke woning staat namelijk op het bedrijfsterrein van AVL Metal Powders. In de villa van zijn oom, aan de andere kant van de oprijlaan, zijn nu de burelen ondergebracht. Samen met zijn neef Pierre leidt Marc Van Lerberghe AVL Metal Powders. De taakverdeling is even eenvoudig als duidelijk: alles wat extern is - in de eerste plaats het commerciële - behoort tot het domein van Pierre. De rest is de bevoegdheid van algemeen directeur Marc. AVL Metal Powders is actief in een heel specifieke niche, de productie van aluminium- en bronspoeder. Beide producten gaan naar fabrikanten van verf, inkt en plastiek als pigment om een zilver- of goudkleur te bekomen. Bovendien verkoopt het bedrijf ook aluminiumpoeder aan de chemische sector en aan producenten van cellenbeton. Dat laatste is door de jaren heen de belangrijkste toepassing geworden. Meer dan 90 procent van de productie gaat naar het buitenland, de helft daarvan zelfs naar markten buiten Europa. AVL Metal Powders is actief in veertig landen. De jongste jaren schommelt de omzet rond tien miljoen euro, met net geen vijftig werknemers. Nog niet zo lang geleden waren er dat bijna de helft meer. De sporen van de crisis van 2006 zijn nog niet helemaal uitgewist. "De snel stijgende grondstoffenprijzen lagen aan de basis van die crisis", legt Marc Van Lerberghe uit. "Vooral de koperprijs ging door het dak. In geen tijd steeg die van 1500 euro naar 6000 euro per ton. We konden niet anders dan die prijzen doorrekenen, maar de klanten haakten uiteindelijk af. Het leidde tot een pijnlijke herstructurering waarbij heel wat jobs verloren gingen. Doodjammer, maar er was toen geen alternatief. Zonder die ingreep was ons bedrijf ten dode opgeschreven." Intussen is AVL Metal Powders in rustiger vaarwater terechtgekomen en blijft de werkgelegenheid op peil. Op de werkvloer wordt overigens regelmatig Frans gesproken. "In de regio Kortrijk ligt het werkloosheidspercentage traditioneel heel erg laag, wat het moeilijk maakt om nieuwe mensen te rekruteren. We zijn al medewerkers gaan zoeken in de regio Doornik waar er wel een hoge werkloosheid heerst, maar zonder succes. Daarna hebben we onze blik op Frankrijk gericht en daar hebben we wel de juiste mensen gevonden. Tot volle tevredenheid van iedereen", getuigt Marc Van Lerberghe Sinds enkele jaren is AVL Metal Powders actief in India. "Marktonderzoek had ons geleerd dat er heel wat potentieel was voor onze producten. We hebben deelgenomen aan enkele vakbeurzen met de bedoeling om contact- personen te vinden. Al snel kwamen enkele agenten zich spontaan aanbieden. Toen begon pas het grote werk, want we moesten bijvoorbeeld de kleur en de fijnheid van onze producten afstemmen op de noden van de nieuwe markt", vertelt Marc Van Lerberghe. Plannen om nieuwe markten aan te boren zijn er niet. AVL Metal Powders heeft voorlopig de handen vol met India. Innovatie is altijd al heel belangrijk geweest voor het bedrijf. De crisis van 2006 heeft dat bewustzijn nog aangewakkerd. Bovendien is de aanpak sindsdien helemaal anders. "Vroeger investeerden we ook volop in onderzoek en ontwikkeling, maar dat ging werkelijk alle kanten uit zonder enige structuur. De resultaten waren er ook naar", lacht Van Lerberghe een beetje groen. "Nu zit er een duidelijke strategie achter ons innovatiebeleid. In de eerste plaats mikken we op een beperkt aantal projecten. Daarnaast hechten we veel belang aan teamwork en stellen we duidelijke prioriteiten. Het verschil met het prutswerk van vroeger is echt heel groot." Om geen tien keer het warme water uit te vinden, klopt Van Lerberghe regelmatig aan bij externe partijen zoals universiteiten. Voor sectoren als textiel en ijzer beschikken die over een pool van onderzoekers, maar de niche van AVL Metal Powders is zo uniek dat de academische wereld nauwelijks kan helpen. Betere resultaten haalt het bedrijf uit de samenwerking met Sirris. Dat is een cluster van experts die de leden van de organisatie helpt door technologisch advies te geven en innovatieprojecten te begeleiden. "Wanneer we een projectvraag indienen, dan krijgen we heel snel en tegen een redelijke prijs een mooi afgewerkte studie", looft Marc Van Lerberghe. Het bedrijf blijft ook uitkijken naar nieuwe toepassingen voor zijn producten. Maar daarover houdt Van Lerberghe de lippen stijf op elkaar. Hij kijkt wel met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ook de opvolging lijkt verzekerd, want de kinderen laten regelmatig hun interesse blijken. Ook hun studiekeuze lijkt die indruk te bevestigen. De oudste zoon studeert bedrijfseconomie, terwijl de tweede scheikundig ingenieur wil worden. De jongste dochter zit nog in het middelbaar onderwijs. "Toch zullen ze het bedrijf niet zomaar in de schoot geworpen krijgen", waarschuwt vader Van Lerberghe. "Ze moeten bewijzen dat ze het waard zijn. Enkele jaren geleden kregen we regelmatig de vraag om het bedrijf te verkopen. We hebben dat altijd geweigerd omdat we sterk gehecht zijn aan onze onafhankelijkheid. Er is toch niets leukers in het leven dan je continu te verweren tegen de concurrenten?" DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE WOUTER RAWOENSDe niche van AVL is zo uniek dat de academische wereld nauwelijks kan helpen.