In 2023 zal het energiebeleid van Mexico almaar haakser staan op de aanpak in de rest van de wereld. President Andrés Manuel López Obrador is geboren en getogen in de oliestaat Tabasco. Sinds hij in 2018 aan de macht kwam, heeft hij er alles aan gedaan om de energiehervormingen van 2014 terug te schroeven. Die maakten de Mexicaanse markt vrij, terwijl Obrador voorrang geeft aan staatsbedrijven als motor van de economische groei. Hij vindt dat zijn land zijn eigen energie moet produceren, in plaats van die te importeren.
...

In 2023 zal het energiebeleid van Mexico almaar haakser staan op de aanpak in de rest van de wereld. President Andrés Manuel López Obrador is geboren en getogen in de oliestaat Tabasco. Sinds hij in 2018 aan de macht kwam, heeft hij er alles aan gedaan om de energiehervormingen van 2014 terug te schroeven. Die maakten de Mexicaanse markt vrij, terwijl Obrador voorrang geeft aan staatsbedrijven als motor van de economische groei. Hij vindt dat zijn land zijn eigen energie moet produceren, in plaats van die te importeren. De regering heeft al miljarden dollars uitgegeven aan een nieuwe raffinaderij, en ze heeft beslist de steenkoolcentrales open te houden. De staatsbedrijven voor elektriciteit en olie krijgen voorrang op private ondernemingen, die nog maar moeilijk aan vergunningen raken om elektriciteit op te wekken of naar olie te speuren. Mexico exporteert nu nog ruwe olie en importeert aardgas, maar het land wil de olie voor zich houden, om er zijn elektriciteit mee op te wekken. Het is niet duidelijk of Mexico wel voldoende elektriciteit kan produceren. De stroom zal waarschijnlijk ook duurder worden. De openbare elektriciteitsmaatschappij CFE steekt veel geld in het onderhouden van haar oude en weinig efficiënte centrales. Die onkosten zal CFE moeten doorberekenen. Het milieu zal er ook onder lijden. CFE produceert een beetje elektriciteit met waterkracht, maar de overheid heeft weinig interesse in wind- of zonne-energie. Privébedrijven namen het grootste deel van de investeringen in hernieuwbare energie in Mexico voor hun rekening, maar zij komen nu onder druk. Daardoor zal Mexico er wellicht niet in slagen tegen 2024 de beloofde 35 procent groene elektriciteit te halen. De kans is reëel dat de Mexicaanse economie de impact van het energiebeleid voelt. De energiehervormingen van 2014 maakten stroom goedkoper en betrouwbaarder, wat hielp om productie naar Mexico te halen. Nu schrikt de onzekerheid investeerders af. Obradors beleid wordt juridisch aangevochten en het veroorzaakt onrust in de regio. De Verenigde Staten en Canada hebben een rechtszaak aangespannen, omdat het beleid hun bedrijven benadeelt en in strijd is met het vrijhandelsakkoord tussen de drie landen. De uitspraak valt wellicht in 2013. Als Mexico verliest, kan het sancties opgelegd krijgen. Het land laat bovendien kansen liggen. Volgens experts zou Mexico lang voor de streefdatum van 2050 bijna de helft van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen kunnen halen. Na de toeleveringsproblemen sinds de pandemie zien bedrijven die de Amerikaanse markt bedienen, Mexico als een een alternatief voor China. Maar door zijn achterhaalde energiebeleid, zullen die ondernemingen hun heil in 2023 waarschijnlijk elders zoeken.