Het is wettelijk niet verplicht een brandverzekering te hebben, maar toch sluiten bijna alle eigenaars van een woning of een appartement zo'n polis af. Een brand, een storm of een overstroming kan aanzienlijke schade aanrichten en het is maar verstandig zich daartegen in te dekken. Maar de ene verzekering is de andere niet. De risico's die worden gedekt, kunnen erg verschillen. Aan de hand van een reeks criteria kunt u uitmaken welke brandverzekering een optimale dekking biedt voor uw woning en uw huisraad.
...

Het is wettelijk niet verplicht een brandverzekering te hebben, maar toch sluiten bijna alle eigenaars van een woning of een appartement zo'n polis af. Een brand, een storm of een overstroming kan aanzienlijke schade aanrichten en het is maar verstandig zich daartegen in te dekken. Maar de ene verzekering is de andere niet. De risico's die worden gedekt, kunnen erg verschillen. Aan de hand van een reeks criteria kunt u uitmaken welke brandverzekering een optimale dekking biedt voor uw woning en uw huisraad. Elke brandverzekering bevat een aantal uitsluitingen. Dat zijn schadegevallen die de verzekeraar niet vergoedt. Het is aan te bevelen dat u een verzekering afsluit die zo weinig mogelijk uitsluitingen bevat. Daarom kiest u het beste voor een polis met een zogenoemde waarborg alle risico's. Die dekt in principe alle schade aan uw woning, behalve in een beperkt aantal gevallen die uitdrukkelijk in de polis worden vermeld. Ook een waarborg alle risico's heeft dus uitsluitingen, maar veel minder dan een klassieke verzekering, waar u zelf moet bewijzen dat de schade wordt gedekt door uw contract. Een voorbeeld: stel dat een inbouwkast in uw keuken niet goed is bevestigd en van de muur valt. Ook andere kasten en een deel van uw keukenapparaten lopen daardoor zware averij op. Een klassieke verzekering keert in zo'n geval geen vergoeding uit, want er is geen sprake van brand-, storm- of waterschade. Een verzekering met een waarborg alle risico's dekt die schade wel, als het schadegeval niet wordt uitgesloten door de polis. De keukenkasten zijn enkel verzekerd als u zowel een waarborg alle risico's afsluit voor het gebouw als voor de inboedel. Zo is onder meer ook uw tv-toestel gedekt tegen alle risico's. U wordt dan niet alleen vergoed als het defect raakt of wordt vernield door brand of een blikseminslag, maar ook als bijvoorbeeld het scherm breekt. In zo'n geval krijgt u de reparatiekosten terugbetaald en als het toestel niet meer kan worden hersteld, ontvangt u een bedrag om een nieuwe vergelijkbare tv te kopen (min een franchise van ongeveer 230 euro). Een goede brandverzekering vergoedt ook de bedorven eetwaren in een diepvriezer als die uitvalt door een stroompanne. Een waarborg alle risico's voor de inboedel dekt bovendien de meubelen en de speeltoestellen in uw tuin, en de huisraad in uw vakantieverblijf of de studentenkamer van uw kinderen. Informeer altijd welke franchise de verzekeraar hanteert als u een waarborg alle risico's afsluit voor de inboedel. Er zijn maatschappijen die daarvoor een hogere vrijstelling toepassen dan de normale franchise van ongeveer 230 euro. De betere brandpolissen voorzien in een uitgebreide dekking tegen diefstal - niet alleen van de huisraad in uw woning of uw tuin, maar ook die buiten uw huis. Bent u uw huissleutels verloren of werden ze gestolen, dan vergoedt zo'n verzekering idealiter de kosten die u moet maken om de sloten van uw buitendeuren te vervangen. Een andere toetssteen om een brandpolis te beoordelen, is de verzekerde stormschade. Alle verzekeraars nemen stormschade op in de basisdekking, maar als u een goede verzekering hebt, hoeft u niet te bewijzen dat het meer dan 80 kilometer per uur waaide toen uw woning werd beschadigd. Als u schade hebt, wilt u natuurlijk correct worden vergoed. Daarom opteert u het beste voor een brandverzekering die uw woning verzekert tegen de heropbouwwaarde en de huisraad tegen de nieuwwaarde. Kies voor een verzekeraar die zo'n raming maakt op basis van een evaluatiesysteem. Dat houdt meestal in dat hij de waarde van uw woning vaststelt aan de hand van het aantal (hoofd)vertrekken. Het voordeel van zo'n systeem is dat u nooit onderverzekerd bent en dus niet het risico loopt dat slechts een deel van uw schade wordt vergoed. De meeste contracten indexeren de verzekerde waarde automatisch op basis van de zogenoemde Abex-index, het indexcijfer van de constructieprijzen van gebouwen. Als u verbouwingen, verfraaiingen of andere wijzigingen aan de woning hebt aangebracht, waardoor de waarde meer stijgt dan de normale indexatie, moet u daar de verzekeraar van op de hoogte brengen om correct verzekerd te blijven. Een brandverzekering vergoedt ook waterschade aan een woning. Sinds kort moet elke polis een dekking tegen schade door een overstroming bevatten. Maar een goede polis keert daarnaast een vergoeding uit als er regenwater of smeltende sneeuw door het dak binnensijpelt, als dakgoten en afvoerbuizen overlopen, of als er water wegvloeit uit hydraulische installaties, zwembaden, leidingen, aquariums, waterbedden, wasmachines, vaatwassers, douches, badkuipen of jacuzzi's. Vermoedt u dat er een lek in de waterleiding of een leiding van de centrale verwarming is, dan vergoedt de betere verzekeraar ook de kosten die u moet maken om het lek op te sporen en de noodzakelijke herstellingen uit te voeren. De gevolgschade - denk bijvoorbeeld aan de schade aan het dakgebinte door insijpelend water - is in principe niet verzekerd. Ook de schade die ontstaat door grondwater dat binnendringt door de kelder- of de buitenmuren, is niet gedekt. Als uw kelder onder water staat door stijgend grondwater, blijft u dus in de kou staan. De betere brandverzekeraar handelt een schadegeval op een correcte en vlotte manier af. De praktijk wijst uit dat de verzekeringstussenpersoon daarin een be-langrijke rol speelt. Die tussenpersoon is ofwel een verzekeringsmakelaar, ofwel een verzekeringsagent. Het verschil tussen beiden is dat een makelaar voor verschillende verzekeraars werkt, en een verzekeringsagent verbonden is aan één enkele maatschappij. Een makelaar heeft het voordeel dat hij voor u de beste brandpolis kan kiezen uit een breed aanbod. Bovendien is het belangrijk dat u opteert voor een tussenpersoon van wie u weet dat hij alles in het werk zal stellen om uw belangen bij de verzekeraar te verdedigen. Het is aan te bevelen dat u een verzekering afsluit met een tussenpersoon die kleinere schadegevallen zelf mag afhandelen en die bij grote schadegevallen zelf mag uitmaken of hij een voorschot kan geven. Vooral in gevallen die vatbaar zijn voor betwisting, is een goede makelaar of agent zijn gewicht in goud waard. JOHAN STEENACKERSEen brandpolis met een waarborg alle risico's heeft als voordeel dat het aantal uitsluitingen wordt beperkt, zodat er meer mogelijke schadegevallen zijn verzekerd. Een goede brand-verzekering laat toe dat u kunt opteren voor een herstelling in natura van lichte of middelzware schade aan uw woning. Een schadegeval wordt dan sneller afgehandeld .