Het is zover: nadat Jacky Puystjens eind 1996 oesters had uitgezet als kweekexperiment in de Oostendse Spuikom (zie Trends, 3 oktober 1996), is hij vandaag klaar voor het grote werk. "We hebben sedert Kerstmis 20.000 oesters verkoopklaar. De helft is nu al verkocht tegen een gemiddelde prijs van 50 frank per stuk," zegt Puystjens. "Klanten zijn restaurants, winkels en particulieren in Oostende en omgeving."
...

Het is zover: nadat Jacky Puystjens eind 1996 oesters had uitgezet als kweekexperiment in de Oostendse Spuikom (zie Trends, 3 oktober 1996), is hij vandaag klaar voor het grote werk. "We hebben sedert Kerstmis 20.000 oesters verkoopklaar. De helft is nu al verkocht tegen een gemiddelde prijs van 50 frank per stuk," zegt Puystjens. "Klanten zijn restaurants, winkels en particulieren in Oostende en omgeving." Interessant is hoe de oesterkweek in de Spuikom als aandrijfkracht dient voor enkele projecten van de vzw Pronad (Projectondersteuning en -advies). "Een eerste is sociaal jeugdtoerisme," zegt Puystjens, die maatschappelijk assistent is. "We hebben hier faciliteiten - stijl jeugdherberg - voor groepen van 10 tot 45 personen die hier weekends of vakantiedagen willen doorbrengen: zeeklassen voor scholen bijvoorbeeld.""Ten tweede leiden we een groep kansarme jongeren op, in het kader van deeltijds onderwijs. Het gaat om een tiental zestien- tot achttienjarigen, ons gezonden door enkele technische scholen van Oostende. De EU neemt zowat 45% van de kosten voor haar rekening. Het werk van de jongeren bij de oesterkweek kweekt een attitude die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot: dat gaat van stipt aanwezig zijn, samen schilderen van ramen tot en met de oesterkweek zelf. Ze moeten zich goed kunnen voelen in een werksfeer."Een derde luik is een lichtpuntje voor het door bedrijfssluitingen en werkloosheid getroffen Oostende. Pronad onderzoekt, in samenwerking met de Universiteit Gent en de Vlaamse Milieu Maatschappij, op welke plaatsen aan onze kust aquacultuur mogelijk is. "Dat kan het kweken van oesters en andere schaaldieren zijn, zoals palourden of tapijtschelpen, maar ook zeewier of vissen," zegt Puystjens. "Bedoeling is dat we kweektesten en haalbaarheidsstudies uitvoeren en dan concrete bedrijfsvoorstellen doen, wat moet leiden tot tewerkstellingsinitiatieven en reconversiemogelijkheden voor de streek. Heel frustrerend is hoe we twee jaar hebben moeten wachten op subsidies, terwijl we al 3,5 jaar bezig zijn. Het project heeft een budget van 14 miljoen frank, waarvan 80% nu wordt gesubsidieerd door de EU en het Vlaamse gewest." De kweek van de Oostendse oester - de Ostendaise - in de Spuikom is alvast een eerste resultaat. De Ostendaise was ooit wereldberoemd, maar door de vervuiling van het zeewater taande de oesterkweek in Oostende, tot ze in 1972 helemaal verdween. "Om alle misverstanden met de fiscus of met andere bedrijven uit de weg te ruimen: de verkoop van de oesters heb ik ondergebracht bij mijn eenmanszaak De Oesterput, die volledig is afgescheiden van Pronad", zegt Puystjens. "Ik betaal dus belasting als eender andere eenmanszaak. De winst investeer ik uiteraard in de vzw. Van echte winst of rendabiliteit zullen we pas na enkele jaren kunnen spreken, want nu slorpen investeringen en onderzoek heel wat op."