Hoeveel schepen passen er samen in een sluis? Wedden dat u er nooit over hebt nagedacht? Peter Verhaeghe, zaakvoerder van Loxis, doet niet anders. "Weet je dat sluiswachters dat manueel becijferen?" had een vriend uit de scheepvaartsector hem verteld. Meteen was het idee geboren voor Canalog, dat met een druk op de knop de ideale combinatie moet berekenen. Wachtrijen aan sluizen worden...

Hoeveel schepen passen er samen in een sluis? Wedden dat u er nooit over hebt nagedacht? Peter Verhaeghe, zaakvoerder van Loxis, doet niet anders. "Weet je dat sluiswachters dat manueel becijferen?" had een vriend uit de scheepvaartsector hem verteld. Meteen was het idee geboren voor Canalog, dat met een druk op de knop de ideale combinatie moet berekenen. Wachtrijen aan sluizen worden korter, de sluiswachter wordt minder belast, doorvaartinformatie kan worden gekoppeld aan facturatiegegevens enzovoort. De technologie voor het project haalt Loxis bij Robonetics, het gelieerde bedrijf van Peters broer Filip Verhaeghe. Loxis werd opgericht in september 2001. Sindsdien schuimt Verhaeghe de Vlaamse en Waalse regionale diensten af op zoek naar geïnteresseerde overheden die instaan voor de exploitatie van de sluizen. Ook in Frankijk, Nederland, Duitsland en Oostenrijk prospecteert hij. "In andere landen bestaat er bijna geen binnenscheepvaart," benadrukt de bedrijfsleider. De contacten met de regionale overheden lopen goed, en Verhaeghe hoopt over drie à zes maanden evolutie te zien. Eenmaal de overheid mee op de kar zit, wil hij de individuele schippers warm maken voor zijn product. Bovendien maakt hij zich sterk dat als er eenmaal contracten zijn ondertekend, hij zijn product in drie maanden kan afronden. De ontwikkelaars moet hij dan wel inhuren bij Robonetics. Intussen wordt er druk proefgedraaid. "Informatisering in de binnenscheepvaart is een groeiende markt," weet Verhaeghe. "Veel schippers gebruiken op nu al software voor hun koersberekening, maar in combinatie met Canalog krijgen ze een toegevoegde waarde."Om vaste voet te krijgen op deze markt, sloot het bedrijf zich aan bij de European Association of Developers of Inland Nautical Software (EADINS). "Ik wil niet zozeer een allesomvattend pakket ontwikkelen, maar kies ervoor om modules te ontwikkelen die kunnen geënt worden op bestaande pakketten," zegt Verhaeghe. Intussen lopen er ook onderhandelingen met andere producenten. Een meevaller voor Loxis is alvast dat zowel de Europese als de Vlaamse overheid de binnenscheepvaart herontdekt als alternatief voor het dichtslibbende wegverkeer. Jean-Paul Wydoodt [{ssquf}]Met Canalog worden wachtrijen aan sluizen korter en wordt de sluiswachter minder belast.