De Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) vroeg onlangs de herfinanciering van woonkredieten duurder te maken voor de consument. De massale herfinancieringen in de tweede helft van 2014 snijden volgens de banken in de toekomstige inkomsten. Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de private bank Petercam, plaatst vraagtekens bij die noodkreet. Volgens hem compenseren de hogere marges op nieuwe woonkredieten de kostprijs van de herfinancieringen. "De rentedaling van de voorbije jaren wordt maar beperkt doorgerekend in hypotheekrentes", twitte...

De Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) vroeg onlangs de herfinanciering van woonkredieten duurder te maken voor de consument. De massale herfinancieringen in de tweede helft van 2014 snijden volgens de banken in de toekomstige inkomsten. Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de private bank Petercam, plaatst vraagtekens bij die noodkreet. Volgens hem compenseren de hogere marges op nieuwe woonkredieten de kostprijs van de herfinancieringen. "De rentedaling van de voorbije jaren wordt maar beperkt doorgerekend in hypotheekrentes", twitterde Van Craeynest. De econoom voegde er enkele grafieken bij om zijn stelling kracht bij te zetten. Op een ervan is te zien dat het verschil tussen de hypotheekrente en de rente op Belgische overheidsobligaties bijna 2 procentpunt bedraagt. In de periode 2003-2010 schommelde het verschil tussen 0 en 1,5 procent. Eind 2011 dook dat verschil zelfs onder nul. De hypothecaire rente lag toen onder de rente die de Belgische overheid betaalde om geld te lenen op de financiële markten. Pro memorie: de Belgische tienjaarsrente schurkte in november 2011 kortstondig en uitzonderlijk tegen 6 procent aan, na een lange politieke impasse in België en het escaleren van de schuldencrisis in de eurozone. Sindsdien hebben de banken hun marge op hypothecaire kredieten fors verhoogd. Ze hebben dat niet louter uit eigen beweging gedaan. De Nationale Bank dringt er al sinds 2012 op aan voorzichtig te zijn en de prijzen voor hypotheekleningen voldoende hoog te zetten. "De banken klagen dat de herfinanciering van hypothecaire leningen pijn doet, maar dat moet je met een korrel zout nemen. Zij kunnen zeer goedkoop geld lenen bij de Belgische spaarders. Ik denk dan aan de spaardeposito's", stelt Van Craeynest. Op de spaarboekjes staat volgens de jongste marktcijfers van de Nationale Bank 260 miljard euro. Een groot deel van daarvan brengt minder dan een half procent aan intresten op. De econoom is ervan overtuigd dat de hypotheekrente de komende weken en maanden nog zal dalen. "Niet zozeer omdat de rente op overheidsobligaties nog veel zal zakken, maar wel omdat die algemene rentedaling nog moet worden doorgerekend in de hypotheekrente." De lage rente compenseert voorlopig de minder voordelige woonbonus in Vlaanderen. "In tegenstelling tot wat veel mensen denken zal de vermindering van de woonbonus niet meteen resulteren in een daling van de huizenprijzen. De rente blijft de dominante factor", verduidelijkt Van Craeynest. Van Craeynest verwacht dat de rentedaling in de loop van de tweede helft van 2015 stilvalt. Dat zal ervoor zorgen dat de vastgoedprijzen stabiliseren. "En dan zal ook de stormloop voor herfinancieringen stilvallen", besluit de econoom.NIELS SAELENS EN ILSE DE WITTE