ONTSLAGNEMEND premier Charles Michel zal nog eventjes op de winkel moeten passen. De vorming van een nieuwe federale regering kondigt zich bijzonder moeilijk aan, nu Vlaanderen zondag rechtsaf sloeg en Franstalig België linksaf. Wie kan die breuklijnen nog overbruggen? Wie kan op die spreidstand nog een stabiele regering bouwen? Of beter gezegd, welke partijen willen, zeker langs Vlaamse kant, nog een federale regering vormen? Die regering dreigt een schietschijf voor de oppositie te worden. Bovendien wacht die regering nog een berg onpopulair werk om de werkgelegenheidsgraad verder te verhogen en de overheidsfinanciën te saneren, op een ogenblik dat de conjunctuur verzwakt. De polarisatie van de politieke machtsverhoudingen heeft België met enige vertraging bereikt, maar als één land daar niet tegen bestand is, dan is het België in zijn huidig...