Het gaat al te vaak verloren in het debat over de wenselijkheid van een saneringsbeleid. Maar voor de welvaart en werkgelegenheid is onze internationale concurrentiepositie van veel groter belang dan de impact die 1 procent of meer extra besparen al dan niet heeft op onze economie. België is een kleine en zeer open economie. Ter illustratie: in 2011 bedroeg ons bruto binnenlands product (bbp) afgerond 370 miljard euro, terwijl onze export en import 314 en 308 miljard euro bedroegen.
...