De CVP toont haar klauwen. Tijdens de partijkonventie van zaterdag jl. haalde voorzitter Johan Van Hecke scherp uit naar het zuiden, dat België zou "leegmelken". De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande van zijn kant laakte enkele dagen geleden bij de "heropening" van de Antwerpse beurs het feit dat "belangrijke beursgenoteerde ondernemingen in hun aandeelhoudersstruktuur nog geen weerspiegeling zijn van de federale realiteit". Van den Brande pleit in zijn door onze konfraters amper opgemerkte rede ook voor "de bundeling en de overname van aandelen" die zal bijdragen "tot het verwerven van reële Vlaamse beslissingsmacht in de strategische nuts- en financiële sektoren".
...

De CVP toont haar klauwen. Tijdens de partijkonventie van zaterdag jl. haalde voorzitter Johan Van Hecke scherp uit naar het zuiden, dat België zou "leegmelken". De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande van zijn kant laakte enkele dagen geleden bij de "heropening" van de Antwerpse beurs het feit dat "belangrijke beursgenoteerde ondernemingen in hun aandeelhoudersstruktuur nog geen weerspiegeling zijn van de federale realiteit". Van den Brande pleit in zijn door onze konfraters amper opgemerkte rede ook voor "de bundeling en de overname van aandelen" die zal bijdragen "tot het verwerven van reële Vlaamse beslissingsmacht in de strategische nuts- en financiële sektoren".- TRENDS. Aast u op een Vlaamse meerderheid binnen Tractebel, de belangrijkste leverancier van diensten in de nutssektoren ?- LUC VAN DEN BRANDE. De Vlaamse regering zal een aantal maatregelen treffen fiskale incentives voor KMO's, de stimulering van pensioenfondsen en dergelijke om het eigen vermogen van de ondernemingen te versterken. Maar het duurt minstens een decennium voor we hiervan resultaten zien. Terwijl, indien Vlaanderen de meerderheid opbouwt binnen de strategische beursgenoteerde ondernemingen die leven van Vlaamse koncessies, we meteen bijna 500 miljard frank kapitaalvermogen kontroleren.Deze ondernemingen bouwden in de loop der jaren een Vlaams handelsfonds op. Dit bestaat uit hun 5,8 miljoen Vlaamse klanten via overheidskoncessies in de energie-, kabel-, water- en milieusektor. Deze koncessies duren minstens ongeveer tien jaar. Gezien de vergunninggevende overheden Vlaamse regering en de gemeenten op dat vlak een sleutelrol spelen, lijkt het me normaal dat dit wordt vertaald in reële beslissingsmacht.Ik stel vast dat dit al ten dele wordt onderkend door de ondernemingen in kwestie, maar er is nog een lange weg af te leggen. Daarom moeten wij als overheid onze middelen aanwenden om dit proces te versnellen.- De intercommunales spelen een sleutelrol bij het verlenen van koncessies. Tot nog toe aanvaardden ze uit financiële overwegingen zonder al te veel kritiek het overwicht van Electrabel in de nutssektoren. Zijn ze bereid om uw strategie te volgen ?- Jawel. Het dossier Telenet Vlaanderen bewijst dat de intercommunales wel degelijk een strategische rol kunnen spelen. Toegegeven, er is ooit een moment geweest dat er een tegenstelling was tussen de intercommunales versus de Vlaamse overheid. Er groeit dus niet : er bestaat echter een overeenstemming over de te volgen politiek.- In hoeverre zal het bedrijf in kwestie, Tractebel, geneigd zijn de macht te delen met de Vlamingen. Enkele weken geleden bekloeg topman Philippe Bodson zich nog dat zijn onderneming de "kop van Jut" was "waaraan één Vlaamse politicus zijn regionale claims had kunnen ophangen". Dit gaat over u.- Denkt u ? (Lacht). Ik heb nooit de expertise van Tractebel in vraag gesteld. Wat het beheer van de onderneming betreft, stel ik vast dat we via de gemeentelijke overheden feitelijke partners zijn. Maar je kan slechts een partnership opbouwen vanuit een zekere gelijkwaardigheid. Maar de beslissingsorganen van Tractebel staan haaks op de sociaal-ekonomische realiteit. In de groep Suez (de Franse moederholding van de Generale Maatschappij, referentie-aandelhouder van Tractebel) heeft topman Gérard Mestrallet al veel eerder begrepen dat Tractebel zich moet gedragen naar, wat hij noemt, "de nieuwe werkelijkheid" in België. Ook mijnheer Bodson heeft al een weg afgelegd. Men zegt wel eens dat er van onze kant een obsessie bestaat tegenover Tractebel. Maar we mogen niet te makkelijk tevreden zijn met de Tractebel-maatregel om enkele Vlamingen in een hogere funktie te plaatsen.- Wilt u de overheidskoncessie gebruiken als een hefboom om macht te verwerven binnen Tractebel ?- Hefboom is een beladen term. Maar het is vanzelfsprekend dat die koncessies een element zijn om meer inspraak te krijgen. Ik stel vast dat momenteel wordt gewerkt aan financieringsintercommunales, die engagementen nemen in de nutsbedrijven. Dit kan een element zijn in de afspraken tussen de intercommunales en Electrabel inzake de kabel, elektriciteit en gas.- Hoe ziet u dat konkreet ? Moet Tractebel voor zijn nutsbedrijven regionale joint ventures afsluiten, waarin Vlaamse financiële groepen, zoals de intercommunales, de meerderheid hebben ?- Dat sluit ik niet uit. Het lijkt me bijvoorbeeld verstandig om het aandeel van de intercommunales in de energieproduktie op termijn op te krikken.- In zijn toespraak pleit Bodson ook voor voorzichtigheid wat de verankering betreft, zeker voor de "Vlaamse verankering, waar de politieke dimensie duidelijk overweegt".- Typisch. Het is toch merkwaardig hoe bepaalde onderwerpen, die samenhangen met kultuur en identiteit, plots een verdacht etiket krijgen opgeplakt omdat ze onder de Vlaamse en niet Belgische noemer vallen. In Schotland, Denemarken, Nederland en Beieren is de band tussen kultuur en ekonomie doodnormaal, bij ons een taboe.- Uw discours om via de koncessies de Vlaamse ekonomische slagkracht te versterken, lijkt een beetje op de Waalse politiek om in de toekomst Waalse bedrijven te bevoordelen via overheidsbestellingen.- Dat is iets totaal anders. Ik ben voor een open markt waar de kwaliteit primeert. Maar laat me duidelijk zijn : een tweede geval Van Hool zou de verhouding tussen beide deelstaten op de helling zetten. Als de Waalse regering die verantwoordelijkheid wil nemen, sta ik niet in voor de gevolgen.- Een ander punt van diskussie tussen noord en zuid is de uitbouw van de zogenaamde "tweede pijler" (de financiering van de kinderbijslagen en gezondheidszorg door fiskale bijdragen, wat de splitsing vergemakkelijkt) in de sociale zekerheid. Jean-Luc Dehaene wijst die af. U niet ?- De federale premier en ikzelf zijn het eens over de uitbouw van de tweede pijler, maar de gewenste agenda voor de uitvoering verschilt.HANS BROCKMANSLUC VAN DEN BRANDE (VLAAMSE MINISTER-PRESIDENT) Overheidskoncessies als hefboom om Tractebel te "vervlaamsen" ?