Het is nu al zestien dagen geleden dat het West-Vlaamse Unilin voor een recordbedrag van 2,2 miljard euro verkocht werd aan het Amerikaanse Mohawk. De overname wordt aangezien als één van de grootste transacties ooit voor niet-beursgenoteerde Belgische bedrijven. Zo'n 2400 werknemers - inclusief een internationale productieketen van spaanderplaten, daksystemen en laminaat, verspreid over zeventien vestigingen, goed voor een jaaromzet van 834 miljoen euro - wisselden van patron. Een 200-tal familiale aandeelhouders werd euromiljonair.
...

Het is nu al zestien dagen geleden dat het West-Vlaamse Unilin voor een recordbedrag van 2,2 miljard euro verkocht werd aan het Amerikaanse Mohawk. De overname wordt aangezien als één van de grootste transacties ooit voor niet-beursgenoteerde Belgische bedrijven. Zo'n 2400 werknemers - inclusief een internationale productieketen van spaanderplaten, daksystemen en laminaat, verspreid over zeventien vestigingen, goed voor een jaaromzet van 834 miljoen euro - wisselden van patron. Een 200-tal familiale aandeelhouders werd euromiljonair. Wie de beide architecten van deze bedrijfsdeal, Frans De Cock (63) en zijn rechterhand Bernard Thiers, om toelichting vraagt over deze verkoop, krijgt echter nul op het rekest. Geen woord. O jawel, over hun laminaatmerk Quick-Step of het lijmloze kliksysteem Uniclic was het duo in het verleden best bereid een woordje te plaatsen. Of als de belangen in de juridische ruzie met streekgenoot Berry Group in het gedrang kwamen, dan beten beiden uitstekend van zich af. Maar als het gaat om uitleg bij één van de grootste aardverschuivingen in de Vlaamse textiel- en vloerbedekkingswereld houdt het duo de lippen stijf op elkaar. De enige reactie is: geen commentaar. Dat is hun goed recht. Er is geen wet of reglement die de bedrijfsleiding verplicht om toelichting te geven bij een private operatie. Maar er is ook geen regel die haar ervan weerhoudt. De vraag kan zelfs gesteld worden of dit stilzwijgen het bedrijf zelf en de sector ten goede komt. Een gebrek aan strategische visie of commercieel doorzicht kan het energieke tweespan De Cock en Thiers niet verweten worden. In de loop van de jaren negentig wist Unilin zich met productinnovatie stapsgewijs weg te manoeuvreren uit een markt van sterk eroderende prijzen. Het bedrijf bezit niet alleen tal van patenten, maar weet die ook succesvol op de markt te verzilveren. Quick-Step is daarvan een mooi voorbeeld. Ook internationale expansie richting Amerika stond al langer op het radarscherm. Enkele gerichte overnames in 2001 en 2003 verraadden die ambities. De Cock en Thiers beseften tijdig dat groei in de VS de enige uitweg was om een rijpere Europese laminaatmarkt in de toekomst te compenseren. Dat kost echter geld. De finale verkoop aan Mohawk sloeg twee vliegen in één klap: een kant-en-klaar Amerikaans distributienet en een elegante uitstap voor aandeelhouders die weigerden nog miljoenen extra te investeren in expansie. Dat De Cock en Thiers de groep blijven leiden en naar verluidt zelfs een deel van de verkoopopbrengst in aandelen Mohawk zouden hebben geherinvesteerd, is een belangrijk signaal. Diverse leden van de jongere generaties De Cock, Thiers en Van Canneyt zijn (of waren) ook actief in de Unilin-groep. Blijven zij op post, dan kan dit erop wijzen dat deze Vlaamse families hun rol binnen Unilin of Mohawk nog niet helemaal als uitgespeeld zien. De manier waarop de bedrijfsleiding van Unilin met de verkoop aan Mohawk omgaat én erover communiceert, kan richtinggevend zijn voor de hele Belgische textielsector. De knopen die het duo De Cock en Thiers heeft moeten doorhakken, zijn keuzes waarvoor de hele branche staat. Hun overwegingen zijn van maatschappelijk, cultureel en economisch belang voor diverse stakeholders. In dit blad drukken we de derde aflevering af van een reeks over Belgische captains of industry. Baron Paul Buysse heeft het daarin over de toekomst van Antwerpen en de stroomlijning van het werkgeverslandschap (zie blz. 24). Topbankier Jan Huyghebaert sprak in een vorige editie over de Europese bankenconsolidatie (Trends, 7 juli) en burggraaf Etienne Davignon wees op de mislukte schaalvergroting van de Generale Maatschappij (Trends, 23 juni). Stuk voor stuk knelpunten die de eigen branche en sector ver overstijgen. Pour vivre heureux, vivons cachés? Het is spijtig dat Frans De Cock en Bernard Thiers er blijkbaar van uitgaan dat de problemen en uitdagingen waarmee zij worstelen, enkel van belang zijn voor de intimi van het eigen bedrijf. piet.depuydt@trends.bePour vivre heureux, vivons cachés? De manier waarop de bedrijfsleiding van Unilin over de verkoop aan Mohawk communiceert, kan richtinggevend zijn voor de hele sector.