POLITIEK SCHOUWSPEL?
...

POLITIEK SCHOUWSPEL?Larry Shewchuk van Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) in Manitoba begrijpt niet waarom België een exportlicentie weigert voor de Kanupp-kerncentrale in Pakistan. De centrale van het zogenaamde Candu-type werd in 1964 door Canadian General Electric gebouwd en opgeleverd in oktober 1971. AECL is een overheidsinstantie, te vergelijken met het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie) in Mol. Shewchuk ziet drie redenen waarom de Alstom-controverse op drijfzand berust. De Kanupp-centrale levert elektrische energie: " Eén: het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in Wenen, een controleorgaan van de Verenigde Naties, stelt uitdrukkelijk dat nergens ter wereld ooit een atoomcentrale voor elektriciteitopwekking is gebruikt voor militaire toepassingen. Twee: zoiets zou trouwens verschrikkelijk duur uitvallen, terwijl er veel goedkopere manieren zijn. Drie: los van de niet-ondertekening door Pakistan van het non-proliferatieverdrag, heeft dat land steeds ingestemd met de jaarlijkse controles van de Kanupp-centrale door het VN-Atoomagentschap van Wenen (IAEA)." Shewchuk noemt deze controles, onder meer op het gebruik van brandstof, dermate waterdicht dat misbruik voor nucleaire wapensystemen volgens hem onmogelijk is. "Het zou kunnen - daarover kan ik me niet uitspreken - dat Pakistan het beveiligingssysteem van Alstom zou willen gebruiken voor andere doeleinden. Als dat echter het geval zou zijn, kan het Internationaal Atoomagentschap dat vaststellen en verhinderen." Eén van de redenen voor het veto van Staatssecretaris Olivier Deleuze (Ecolo) is dat Kanupp in 2001 zou dichtgaan. Voor Shewchuk is dit "de eerste keer dat wij dat horen." Een deskundige van een atoomcontrole-organisme, die op anonimiteit aandringt, verbaast er zich over dat uitgerekend een groene minister zich verzet tegen een meetsysteem dat de exploitanten van de Kanupp-centrale moet verwittigen wanneer er iets verkeerd zou lopen dat schadelijk kan zijn voor mens of milieu. Volgens Shewchuk beschikken de oudere Candu-types niet over dit soort beveiligingssystemen die wel standaard geleverd worden bij de nieuwe versies. Alstom heeft een stevige reputatie inzake nucleaire en elektronische meetapparatuur. Die werd voordien ontwikkeld door Acec en geïnstalleerd in Belgische kernreactoren.