De Belgische notarissen hebben vorig jaar 87.141 keer in het rekeningenregister van de Nationale Bank gekeken, terwijl de belastingcontroleurs dat 51.911 keer d...

De Belgische notarissen hebben vorig jaar 87.141 keer in het rekeningenregister van de Nationale Bank gekeken, terwijl de belastingcontroleurs dat 51.911 keer deden. Het register bestaat bijna tien jaar. De fiscus mag al langer bij aanwijzingen van fraude nakijken welke rekeningen een belastingplichtige heeft. Sinds de zomer van 2020 hebben de notarissen ook toegang tot het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank. De notarissen mogen informatie opvragen wanneer ze de nalatenschap van een overleden persoon moeten regelen. Ze mogen geen informatie opvragen over de rekeningen van mensen die nog in leven zijn. Ook de gerechtsdeurwaarders (121 keer) en de FOD Justitie (10.517 keer) maakten in 2021 veel meer gebruik van het register dan in 2020, dankzij de uitbreiding van de toegang.