Naar aloude gewoonte wordt in Ierland de beurs Showcase Ireland georganiseerd, waar uitsluitend Ierse producten tentoongesteld worden en die door alsmaar meer buitenlandse handelaars bezocht wordt. Van de 15.000 bezoekers kwamen er bijna 2000 uit het buitenland. Onder hen 35 Belgen. De beurs liep drie dagen en in die periode moesten de exposanten voor 13 miljoen pond buitenlandse bestellingen binnenrijven. Wat meteen goed was voor 40% van de totale bestellingen. ...

Naar aloude gewoonte wordt in Ierland de beurs Showcase Ireland georganiseerd, waar uitsluitend Ierse producten tentoongesteld worden en die door alsmaar meer buitenlandse handelaars bezocht wordt. Van de 15.000 bezoekers kwamen er bijna 2000 uit het buitenland. Onder hen 35 Belgen. De beurs liep drie dagen en in die periode moesten de exposanten voor 13 miljoen pond buitenlandse bestellingen binnenrijven. Wat meteen goed was voor 40% van de totale bestellingen. Geen wonder dat het merendeel van de buitenlandse handelaars afkomstig was uit de Verenigde Staten. Amerika telt immers heel veel inwoners met Ierse wortels. Amerikaanse handelaars weten maar al te goed dat nostalgie als zoete broodjes over de toonbank gaat. Wie in de Nieuwe Wereld woont, verlangt naar zijn oude heimat. En koopt die stukje bij beetje... Nostalgie dus. Maar ook kwaliteit en dienstverlening. Vandaar dat de Irish Trade Board flink campagne voert om de Ierse producten aan de buitenlandse markt bekend te maken. Ierland wil exporteren. En dat geldt zowel voor kleine, ambachtelijke als voor grote industriële producten. De meeste producten die in Ierland vervaardigd worden, getuigen van een traditionele knowhow die soepel met zijn tijd meegaat. De traditionele producten zijn op vernieuwing gericht en flexibiliteit is een sleutelwoord. Het land kan prat gaan op een aantal interessante troeven. Zo is de bevolking bijvoorbeeld erg jong: meer dan 40% van zijn 3,6 miljoen inwoners is minder dan 25 jaar. In 1996 lag het totale exportbedrag meer dan 7,7 miljard pond hoger dan de totale import (respectievelijk 30 miljard en 22,4 miljard). In de periode 1994-1996 was de gemiddelde exportstijging van Ierland trouwens de belangrijkste binnen de Europese Unie. Het grootste deel van de producten en artikelen die in Dublin getoond werden - of het nu over mode, meubelen, of ambachtwerk gaat - verdient een plaats in de etalages van de buitenlandse winkels. Enige vereiste daarvoor is dat de producten bekendheid verwerven. Niet alle exposanten beschikken over persfoto's, maar zij die zich na ons bezoek de moeite hebben getroost om enkele foto's op te sturen, zijn vrij representatief. Bijgaande illustraties geven bijgevolg een duidelijk beeld van het algemeen kwaliteitsniveau op Showcase Ireland.Irish Trade Board - Tel: (02) 673.98.66. Fax: (02) 672.10.66.Web http://www.irish-trade.ie - Het kengetal van Ierland: 00-353.SERGE VANMAERCKE