Een werkgroep van het Instituut voor Fraude Auditoren, onder leiding van Bart De Bie (i-Force) en Peter Leyman (EY), heeft een normenkader voor interne fraudeonderzoeken bij b...

Een werkgroep van het Instituut voor Fraude Auditoren, onder leiding van Bart De Bie (i-Force) en Peter Leyman (EY), heeft een normenkader voor interne fraudeonderzoeken bij bedrijven en organisaties opgesteld. De Forensic Audit Standard (FAS) is een lijst van eisen waaraan zo'n onderzoek moet voldoen. Tot nu gebeuren interne fraudeonderzoeken volgens de eigen inzichten van het bedrijf. Het juridische kader is de regelgeving voor privédetectives van 1991, maar dat is verouderd.De FAS kan worden gebruikt bij de uitvoering van de nieuwe klokkenluiderswet. Vanaf 16 februari moeten bedrijven met meer dan 250 werknemers een intern meldingskanaal voor fraude hebben. Binnen de drie maanden na een klacht moet het bedrijf rapporteren aan de melder. De wet zwijgt over de manier waarop een onderzoek naar de melding gevoerd moet worden. De FAS kan daarbij een houvast bieden.