Zonneland, Zonnekind, Vlaamse Filmpjes : u en ik hebben ze allemaal gelezen en verslonden. Vandaag doen onze kinderen hetzelfde. De Uitgeverij van Averbode houdt vast aan de traditie maar blijft niet stilstaan. Kid City, edu- web, Planet Internet, eigen cd-roms,... Averbode evolueert van uitgeverij naar communicatiebedrijf. Off en on line.
...

Zonneland, Zonnekind, Vlaamse Filmpjes : u en ik hebben ze allemaal gelezen en verslonden. Vandaag doen onze kinderen hetzelfde. De Uitgeverij van Averbode houdt vast aan de traditie maar blijft niet stilstaan. Kid City, edu- web, Planet Internet, eigen cd-roms,... Averbode evolueert van uitgeverij naar communicatiebedrijf. Off en on line."Wanneer wij leken aantrekken, doen we dat niet omdat we niet voldoende paters hebben," vertelt abt Ulrik Geniets van de Abdij van Averbode, die vandaaag 113 broeders telt. "Wel omdat bepaalde activiteiten een knowhow vergen die de paters (nog) niet in pacht hebben. Die leken zijn onze medewerkers en genieten een blind vertrouwen. Soms komen ze wel aandragen met dingen die je totaal niet verwacht. Zoals Roland Biemans en zijn multimedia." Roland Biemans, algemeen directeur van de Uitgeverij Goede Pers Averbode en gedelegeerd bestuurder van de nv Uitgeverij Altiora Averbode, deed in '93 zijn (seculiere) intrede in de bedrijven van de abdij. "Ik kwam uit de transportwereld ( nvdr. Hessenatie)," vertelt hij, "het was een hele overstap." Zijn eerste taak : een paar maanden rondlopen, met als finale een strategiebepaling. Die luidde : Uitgeverij Goede Pers Averbode tornt niet aan haar doelgroep, zijnde de kinderen en de jeugd, noch aan de educatieve inhoud van de uitgaven, maar dient wel haar horizon te verruimen. Het uitgeversbedrijf zou een communicatiebedrijf worden. Zegt Biemans : "Ik spreek hier niet over tv, wel over multimedia. Drie jaar geleden was het nog niet duidelijk of de cd-rom of de cd-i zou doorbreken, maar de hele evolutie rond de computer op school en thuis was niet te ontkennen." OFF LINE.In de optiek van verbreding van de activiteiten stootte Roland Biemans in januari '94 op de nv Lascaux, een klein Antwerps multimediabedrijf met, dixit Roland Biemans, "financiële groeipijnen". Die groeipijnen waren niet min. De onderneming, ontstaan in de schoot van Agfa-Gevaert en nadien verzelfstandigd door gedelegeerd bestuurder Leon Keustermans, draaide in '93 een goede 10 miljoen frank omzet met 4 werknemers. Het eigen vermogen dook dat boekjaar echter voor 1,3 miljoen frank in het rood en de schulden liepen op tot 6,3 miljoen frank. De interesse van de vzw Abdij der Norbertijnen van Averbode, waaronder de Uitgeverij de Goede Pers van Averbode (met een 60-tal werknemers) als operationele eenheid huist, resulteerde in een "belangrijke meederheidsparticipatie" aldus Roland Biemans, die geen verdere details kwijt wil. Volgens het handelsregister nam Averbode begin '94 85 % in het kapitaal van Lascaux nv (zie ook Trends 7 november '94). Dat kapitaal, 6,5 miljoen frank begin '94, werd vorig jaar opgetrokken tot 15 miljoen. Biemans acht een bijkomende kapitaalsverhoging in de loop van dit jaar "waarschijnlijk". Lascaux werkt thans met 10 man en boekte in '95 571.000 frank winst bij een omzet van 22,2 miljoen frank. Eens het eigenaar geworden was, definieerde Averbode bij Lascaux de strategie. Roland Biemans : "Lascaux zou zich gaan richten op kinderen en jeugd, op de cd-rom en niet op cd-i, wat achteraf de juiste beslissing is gebleken. En het zou zich een internationale dimensie gaan aanmeten. Dit om de heel eenvoudige reden dat het ontwikkelen van een cd-rom heel duur is het kost zo'n 10 miljoen frank en de afzetmarkt dus groter dan België of Vlaanderen moet zijn om dergelijke investering te rentablizeren." De eeste "coproductie" was een schot in de roos. Van de Comic Book Artist, interactieve computerdiskettes waarmee kinderen (vanaf 7 jaar) hun eigen stripverhaal kunnen maken rond diverse gelicentieerde bekende stripfiguren als Popeye, Tom & Jerry, Lucky Luke en de Smurfen, zijn tot nog toe 100.000 stuks (tegen een kleinhandelsprijs van 1295 frank) verkocht. Er bestaan versies in het Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en de Skandinavische talen. De ontwikkeling en vertaling gebeurt door Lascaux, de verdeling via een lokale distributeur. Het tweede softwareproduct van Averbode, Virtual Book, is een volledig multimediaproduct met animatie, kleur en klank op cd-rom. Vorig jaar nam Lascaux overigens de beslissing om de computerdiskettes te laten vallen ten voordele van cd-romschijfjes. "Voor Virtual Book, een interactieve en educatieve documentaire rond een wild dier (voor kinderen vanaf 10 jaar), hebben we een coproductie-overeenkomst afgesloten met Infogrames, een grote Franse muiltimediagroep met basis in Lyon, voor zowel de productie als de distributie. Samen zullen we een reeks van 10 wilde dieren uitbrengen," weet Biemans. In Frankrijk zijn reeds 7 verschillende Virtual Book-cd-roms op de markt, in België wordt in de loop van dit jaar de eerste verwacht. Biemans : "De creatieve ontwikkeling gebeurt door Lascaux, dat een beroep kan doen op de 350 medewerkers die rond de Uitgeverij van Averbode draaien voor het tekenen en het schriven van teksten voor onze tijdschriften. Ook de vertaling naar 10 talen gebeurt door Lascaux. Wij hebben daar duidelijk een voorsprong. De omzetting naar computertaal ligt bij Infogrames. Wij wensen als Lascaux niet te investeren in technologie, daarvoor zijn we onvoldoende groot." Ondertussen is door Lascaux een derde reeks ontwikkeld, Socrates, gericht naar kleuters. Ook hier lag het product, in Frans-Engelse versie, reeds met Kerstmis in de Franse winkels, verdeeld door het Franse EMME Interactive. Roland Biemans legt uit : "Wij richten ons eerst naar de Franse markt. De vraag en de mogelijkheden zijn er groter dan bij ons." CATASTROFE.Ondanks het feit dat educatieve tijdschriften de core business van de Goede Pers blijven met 17 tijdschriften voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar, goed voor 800.000 oplagen per week en de off line-multimedia-producten een hoge vlucht nemen, nam Roland Biemans begin '96 de principiële beslissing nog een stap verder te gaan : namelijk on line. Ook hier dezelfde optiek : educatief en naar de jeugd toe. Roland Biemans : "De basisfilofie is dat we niet op Internet brengen wat we al op papier brengen. We hebben dus iets totaal nieuws gecreëerd waarmee we ons op de thuismarkt richten, want we menen dat onze kinderen op het Internet iets verdienen in hun eigen taal. Naar de scholen toe bestond overigens een ander probleem : in slechts heel weinig scholen staat een computer, en waar er toch een staat, is het op de verkeerde plaats in het lokaal van de directeur." Toch was er die ambitie naar de onderwijsinstellingen toe. "Wij wilden niet wachten tot die markt er was, wij wilden iets creëren om de markt aan het rollen te brengen," stelt Biemans, die grif toegeeft dat na wat doordenken hij zijn attitude dienaangaande "een tikje arrogant" vond. Biemans : "Net of wij zouden met dat beetje content (inhoud) de scholen ertoe kunnen aanzetten op Internet aan te sluiten." Het concept doortrekken, bleek een oplossing. Vanaf 6 oktober kon iedereen klikken op http://www.edu-web.be/, een website met als basisactoren de KU-Leuven, de 2 grote uitgeverijen van schoolboeken in Vlaanderen, De Sikkel en Van In, en Averbode. "Edu-web is een educatieve website, gericht naar leerkrachten en kinderen. Het is een vrijblijvend samenwerkingsverband onder partners die dezelfde pedagogische en ethische filosofie hebben onderschreven. De inhoud wordt gecontroleerd door onze redactie of die van de partners," stelt Biemans formeel. Wie op edu-web klikt, kan als jeugdige muisgebruiker verder klikken op Kid City, een eigen Averbode-product. Het resultaat ? "Een catastrofe vindt hij dat nu veel of weinig ?," lacht Biemans. "Vorig weekeinde heeft de post van Kid City 54 e-mails gekregen, met vragen en suggesties. Leuk is ook dat wij correspondentie creëren tussen Vlaamse kinderen hier en Vlaamse expatriates of buitenlandse kinderen." Het financiële resultaat ? Inkomsten zijn er niet. Uitgaven des te meer. Biemans : "Ondertussen werken reeds 3 voltijdse medewerkers op onze Internet-site en meer en meer freelancers beheren in opdracht van Averbode een Kid City-rubriek. Meer kan ik budgettair niet uittrekken." Voor de Internet-publicatie geldt hetzelfde principe als voor de tijdschriften : geen letter publiciteit. "Dat is de politiek van het huis ( nvdr. lees van de aandeelhouder), omdat wij ons bewegen in een schoolse omgeving en onze doelstelling duidelijk educatief is. Punt andere lijn." Nog volgens Roland Biemans wordt dit gebrek aan publicitaire inkomsten bij de tijdschriften opgevangen door de hoge oplagen, "want ook de lage verkoopprijs (20 frank voor 32 redactionele bladzijden in kleurendruk) is huispolitiek. De abdij van Averbode vervult hier een missie naar de gemeenschap toe. Ze wil dat haar uitgaven bereikbaar zijn voor alle lagen van de bevolking." Toch wil de algemeen directeur de Internet-investering van Averbode, indien mogelijk, laten renderen. Vandaar de samenwerking met Planet Internet (zie kader), een abonneenetwerk op Internet, gestart in Nederland en thans op expansietoer bij ons. Toegang tot http://www.planetinternet.be/ komt er dus maar na aansluiting. Roland Biemans : "Onze filosfieën sluiten bij elkaar aan. Planet Internet noemt zichzelf ook The Family Netwerk, er komt uitsluitend gecontroleerde inhoud gericht naar de familie en de jeugd op hun site. Voor Planet Internet Vlaanderen hebben we 4 extra "huizen" of rubrieken ontworpen waar het kind maar in kan na betaling." Niet dat daar veel geld mee te rapen valt een maandabonnement op Planet Internet Vlaanderen kost 490 frank. "Nee," bevestigt Biemans, "rijk zullen we er niet van worden. We zien het overigens meer als een investering in de toekomst, waarbij wij het zéér belangrijk vinden dat we eigen, Belgische, Vlaamse inhoud brengen op een medium waar geen grenzen bestaan. En we moeten dit nu doen, of zijn ook daar weer gekoloniseerd voor we het beseffen." CATHY BUYCK ROLAND BIEMANS (UITGEVERIJEN VAN AVERBODE) Met onze on line-activiteiten creëren we voor Averbode investeringswaarden met een return in de toekomst.