Vakbonden en werkgevers zijn er nog altijd niet in geslaagd een sectoraal akkoord af te sluiten voor het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, PC 218. Dat paritair comité groepeert zo'n 400.000 bedienden, een derde van het totale aantal, uit de bouwsector, de metaalindustrie en de grafische sector. Vakbonden en werkgevers blijven kibbelen over de koopkrachtmaatregelen.
...

Vakbonden en werkgevers zijn er nog altijd niet in geslaagd een sectoraal akkoord af te sluiten voor het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, PC 218. Dat paritair comité groepeert zo'n 400.000 bedienden, een derde van het totale aantal, uit de bouwsector, de metaalindustrie en de grafische sector. Vakbonden en werkgevers blijven kibbelen over de koopkrachtmaatregelen. In overeenstemming met het interprofessioneel akkoord willen de vakbonden een nettoloonstijging (in de vorm van ecocheques) toekennen van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010. De werkgevers willen dat echter niet in alle sectoren doorvoeren. Zo vragen ze een afwijking voor de sectoren waar de arbeiders minder hebben gekregen dan wat interprofessioneel was afgesproken. "Het gaat hier onder andere over de grafische sector", legt Hugo Vander Elst, nationaal secretaris van de christelijke bediendebond LBC-NVK uit. "Maar ook de bouwsector valt eronder en daar werken toch 30.000 bedienden. Al snel bleek dat de werkgevers geen mandaat hadden om hierover verder te onderhandelen. Daarom koppelen ze nu terug bij hun achterban en worden de gesprekken op 17 juni hervat." Eigen aan het paritair comité 218 is dat de vakbonden er eigenlijk geconfronteerd worden met een veelheid aan werkgeversfederaties. Zo heeft Fedis, de federatie van distributiebedrijven, een belangrijke invloed, want in het PC 218 zijn meer dan 100.000 bedienden uit de groothandel tewerkgesteld. Voorts zijn ook Agoria (technologiebedrijven), de Confederatie Bouw, Febelgra (drukkerijen) en Unizo aanwezig. "Het moet in de twee richtingen werken", zegt Erwin De Deyn, voorzitter van de socialistische bediendebond BBTK. "De werkgevers vragen een afwijking van de netto-enveloppe op basis van wat er in bepaalde PC's voor arbeiders is afgesproken. Wel, waarom weigeren zij halsstarrig om te praten over de toekenning van een syndicale premie zoals die in een aantal arbeiderssectoren wordt toegekend? Het is trouwens geen maatregel die de loonkosten door het plafond zou jagen." Ander heikel punt is volgens de vakbonden dat de werkgevers niet ver genoeg willen gaan in de aanpassingen van de functieclassificaties en de invoering van de ervaringsbarema's. Die moeten de verloning op basis van leeftijd vervangen, die niet langer toegelaten zijn. Vakbonden zijn ervoor beducht dat jaren van ziekte of loopbaanonderbreking niet worden meegeteld in de berekening van de anciënniteit. "Hier is vooruitgang geboekt", geven de vakbonden toe, al plant de BBTK stakingsacties. Andere bediendesectoren hebben wel al een cao afgesloten. Dat is onder andere het geval in de chemiesector, logistiek, luchtvaartmaatschappijen en bewakingsdiensten. Eind mei bereikte ook de grootdistributie een akkoord. Een van de opvallende elementen in het akkoord is dat de partners het aantal paritaire comités willen harmoniseren om op die manier de concurrentie tussen winkelbedrijven op het vlak van arbeidsvoorwaarden weg te werken. Zo wil de BBTK in plaats van vijf paritaire comités er twee overhouden: één voor de grote winkels en één voor de kleinere en zelfstandigen. A.M.