U en ik moeten onze nieuwe elektrische installaties laten keuren door een onafhankelijk keuringsorganisme, maar die verplichting geldt niet voor de gemengde en zuivere intercommunales die het 110.000 kilometer lange laagspanningsnetwerk in België beheren.
...

U en ik moeten onze nieuwe elektrische installaties laten keuren door een onafhankelijk keuringsorganisme, maar die verplichting geldt niet voor de gemengde en zuivere intercommunales die het 110.000 kilometer lange laagspanningsnetwerk in België beheren.Volgende week bespreken overheidsambtenaren en elektriciteitsdistributeurs hoe ze die toestand van 'zelfregulering' kunnen verbeteren. Aanleiding zijn enkele incidenten met brand of elektrocutie, en vooral de eenmansguerrilla van Erik Verbeeck, wiens bedrijfje Detel bvba ruim 1000 kilometer technische kwaliteitscontroles uitvoerde voor rekening van Electrabel. "Uitvoerde" schrijven we hier in de verleden tijd, want Electrabel hield op met opdrachten geven nadat Verbeeck klacht begon in te dienen over gevaarlijke installaties. De problemen liggen bij de 58.000 kilometer bovengrondse laagspanningsleidingen, waarvan ongeveer 20.000 kilometer uit naakte geleiders bestaat. "Het knelt vooral bij de staat van het onderhoud en het niet respecteren van de wettelijke afstanden," zegt een hooggeplaatst ingenieur bij de arbeidsinspectie. Naakte geleidingen moeten op zeven meter hoogte hangen. "Soms is dat maar zes of zelfs maar vijf meter," zegt de hoofdingenieur. Defecte isolatoren en defect isolatiemateriaal vormen een ander courant probleem.Naar verluidt is het water nog altijd zeer diep tussen enerzijds de ambtenaren, die een controle door externe controlemechanismen voorstaan, en anderzijds de intercommunales, die zo weinig mogelijk toezicht willen. Die laatste vrezen vooral de factuur van de externe controleorganisaties, met erbovenop nog eens de kosten voor de herstelling. "Onze politiek is om het probleem op te lossen door zoveel mogelijk elektriciteitsleidingen ondergronds te leggen," zegt Jean-Claude Mignolet, verantwoordelijk ambtenaar bij het Bestuur voor Energie op het ministerie van Economische Zaken. B.L. [{ssquf}]