Op 21 mei 2003 verkiezen Trends, Trends-Tendances, het Instituut voor Bestuurders, auditkantoor Ernst & Young en rekruteringsbureau Schelstraete & Desmedt de beste raad van bestuur in België. De selectieprocedure zit in de laatste rechte lijn: er blijven nog vijf kandidaten over voor de titel van Best Board. Het gaat om de raden van bestuur van (in alfabetische volgorde) Agfa-Gevaert, Barco, Gimv, ...

Op 21 mei 2003 verkiezen Trends, Trends-Tendances, het Instituut voor Bestuurders, auditkantoor Ernst & Young en rekruteringsbureau Schelstraete & Desmedt de beste raad van bestuur in België. De selectieprocedure zit in de laatste rechte lijn: er blijven nog vijf kandidaten over voor de titel van Best Board. Het gaat om de raden van bestuur van (in alfabetische volgorde) Agfa-Gevaert, Barco, Gimv, Interbrew en Spadel. Het project wil op de eerste plaats de best practice in de kijker zetten. "Het is de bedoeling om via voorbeeldfuncties andere ondernemingen aan te zetten om het bestuur van het bedrijf te professionaliseren, veeleer dan slechte leerlingen af te straffen," zegt Lutgart Van den Berghe, directeur van het Instituut voor Bestuurders. In de herfst van 2002 begon de organisatie met een lijst van 131 relevante beursgenoteerde bedrijven. Een eerste selectie gebeurde op basis van enkele minimumvoorwaarden voor de structuur voor de raad van bestuur: hoe is de raad samengesteld, hoeveel onafhankelijke bestuurders zijn er, is er een directiecomité enzovoort. 28 bedrijven overleefden die eerste schifting. Van de gezakte raden van bestuur werden er nog elf bedrijven opgevist omdat ze uitblonken in transparantie (Wat publiceren ze over de bestaande structuren?). Nog eens twintig achtervolgers, die op basis van hun jaarverslag niet in aanmerking kwamen, werden uitgenodigd om extra tekst en uitleg te verschaffen over de werkwijze van hun raad van bestuur. Dat leverde finaal 41 raden van bestuur op die in aanmerking kwamen voor de prijs. Maar het formeel naleven van de regels is slechts een eerste stap naar deugdelijk bestuur. De vraag is vooral of de ondernemingen ook gebruik willen maken van de structuren. Zetelen daarvoor wel de juiste mensen in de raad van bestuur? Hoe komt de raad tot besluiten? Wat is de taak van de raad van bestuur en is die duidelijk omschreven? Krijgt de raad wel de juiste informatie? Worden de bestuurders optimaal vergoed? Het zijn maar enkele van de vragen die in kaart brengen hoe de structuren tot leven komen. "Het Instituut voor Bestuurders pleit er vooral voor de dingen juist te doen in plaats van de juiste dingen te doen," zegt Lutgart Van den Berghe. Daarom werden de 41 overgebleven ondernemingen in een tweede fase onderworpen aan een diepgaand onderzoek van de bestuurspraktijk. Daarvoor werden interne, externe en onafhankelijke bestuurders per onderneming geïnterviewd. Dat leverde een genuanceerder beeld op van de sterke en zwakke punten van de bestuurspraktijk. Na die selectiefase bleven dus de vijf genoemde ondernemingen over. Volgende week brengt Trends een uitgebreide analyse van de manier waarop de winnaar en de vier andere laureaten deugdelijk bestuur in de praktijk weten te brengen. D.K.Agfa-Gevaert, Barco, Gimv, Interbrew en Spadel in de running voor de titel.