Een goed jaar geleden zag het er niet naar uit dat Niko Demeester secretaris-generaal van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zou worden. Hij ging aan de slag bij het consultancybedrijf CSC waar hij als associate partner samenwerkte met de overheid. Demeester kent de overheidssector zeer goed als oud-topman van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en als kabinetschef van toenmalig minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Die keuze kwam er nadat de benoeming van Demeester als topman van de federale overheidsdienst Economie op zich had laten wachten. Demeester kwam als eerste uit het examen, maar door de val van de regering-Leterme in april 2010 werd alles naar de...

Een goed jaar geleden zag het er niet naar uit dat Niko Demeester secretaris-generaal van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zou worden. Hij ging aan de slag bij het consultancybedrijf CSC waar hij als associate partner samenwerkte met de overheid. Demeester kent de overheidssector zeer goed als oud-topman van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en als kabinetschef van toenmalig minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Die keuze kwam er nadat de benoeming van Demeester als topman van de federale overheidsdienst Economie op zich had laten wachten. Demeester kwam als eerste uit het examen, maar door de val van de regering-Leterme in april 2010 werd alles naar de Griekse kalender verwezen. Zijn functie bij CSC was slechts een opstapje naar de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, waar Demeester de nieuwe functie van secretaris-generaal kreeg aangeboden. Hij is verantwoordelijk voor de interne werking en strategie. NIKO DEMEESTER. "We leven in een moeilijke tijd met veel onzekerheden. Dan is er nood aan mensen en organisaties die hun nek uitsteken om opnieuw perspectief te creëren. Voka toont dit leiderschap: wij willen zowel onszelf als de buitenwereld veranderen om meer toegevoegde waarde te leveren voor de ondernemingen en de samenleving. Ik voel me daar als een vis in het water bij, want ik wil nog altijd 'de wereld verbeteren', zoals dat heet." DEMEESTER. "Mijn opdracht is om Voka nog beter te doen functioneren en dit op drie domeinen: ten eerste de belangen van ondernemend Vlaanderen meer laten wegen bij relevante beleidsmakers, ten tweede de meerwaarde van de Voka-alliantie voor ondernemingen verdiepen en ten slotte de positie van Voka in het werkgeverslandschap uitbouwen." DEMEESTER. "We hebben vanaf september 2011 een programma uitgerold om te wegen op het federale regeerakkoord en de begroting, met als orgelpunt de succesvolle petitie ikkiesvoorgroei.be. Dat heeft geleid tot meer maatregelen voor de activering van de arbeidsmarkt. Ik denk aan de nieuwe regeling voor de wachtuitkering die een inschakelingsuitkering wordt, en de verstrakking van het brugpensioen en vervroegd pensioen. Uiteindelijk zijn er toch beduidend minder lastenverhogingen op de ondernemingen dan aanvankelijk gevreesd. "Voorts heb ik de eerste stappen gedaan om te komen tot een structurele versterking van de samenwerking in de Voka-alliantie die tot stand kwam tussen het VEV en de Kamers van Koophandel. Acht jaar na de oprichting van Voka is de tijd gekomen om nog meer als één blok samen te werken en naar buiten te komen." DEMEESTER. "Ik was voordien al meer dan vijftien jaar in contact met Voka en zijn voorganger VEV, maar het is natuurlijk nog anders om er effectief te werken. Ik ben aangenaam verrast door de open- debatcultuur bij Voka met bedrijfsleiders en collega's: dit houdt iedereen binnen de organisatie scherp." DEMEESTER. "Er is dringend nood aan een versterking van de concurrentiekracht van de ondernemingen en aan een efficiëntere overheid: dat zullen we dan ook prominent op de beleidsagenda plaatsen. Voorts gaan we de dialoog aan met de andere werkgeversorganisaties en met de vakbonden om tot een nieuwe, toekomstgerichte invulling van het sociaal overleg te komen. Ten slotte finaliseren we nog dit jaar de hechtere samenwerking in de Voka-alliantie in shared services, projecten en merkbewaking. A.M."Uiteindelijk zijn er toch beduidend minder lastenverhogingen op de ondernemingen dan aanvankelijk gevreesd"