BEDRIJVEN
...

BEDRIJVENTelenet. Van de 7 mediabedrijven in het consortium rond Telenet Vlaanderen blijven enkel nog de VUM en Roularta over. De Persgroep, De Vlijt, Concentra, VTM en Uitgeversbedrijf Tijd haakten af.Lernout & Hauspie. Het aandeel van dit Ieperse bedrijf voor spraaktechnologie maakte op zijn eerste dag op de Amerikaanse Nasdaq-beurs een koersstijging van 45 %.Sabena. De nationale luchtvaartmaatschappij maakte bekend dat de staking van haar werknemers vorige week 150 miljoen gekost heeft. Ze wil dat bedrag verhalen op haar personeel.Nomura. De dochter van deze Japanse financiële instelling, Nomura Bank Belgium, trekt zich terug uit België. De terugtocht kadert in een reorganizatiepolitiek.De Post. Na een klacht van de Vlaamse Automobilistenbond, verbood de rechtbank De Post om Touring Assistance-kontrakten te verkopen en leden voor Touring Club te werven.JP Morgan verwacht dat de Belgische ekonomie volgend jaar slechts met 1,3 % zal groeien. Daarmee is JP Morgan veel pessimistischer dan andere instellingen.Petercam. Deze Belgische beursvennootschap richt samen met 5 Europese makelaars een nieuw makelaarshuis op in New York, JPP Eurosecurities.HBK. De Antwerpse spaarbank HBK start in januari '96 met de verkoop van eigen levensverzekeringen. De pas opgerichte maatschappij HBK Leven zal de polissen leveren.Anhyp is volledig uit het aandeelhouderschap van het financieel concern Fortis AG gestapt. Daarmee lijkt de weg open voor een verkoop van de bank.Verzekeraars. Uit een onderzoek van de UCL blijkt dat de 10 grootste Belgische verzekeraars meer dan 50 % van de 467 miljard premie-ontvangsten in België binnenrijfden in '94. Hun winst voor belastingen bedroeg gemiddeld 6 % van de premie-ontvangsten.WETSTRAATSociale zekerheid. De vakbonden ABVV en ACV verwerpen besparingen in de sociale zekerheid. De tenoren van PS en SP stemmen de violen met het ABVV. Dat "socialistisch front" wekt binnen de CVP irritatie op.Ontwikkelingssamenwerking. Staatssekretaris van ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels wil de ontwikkelingshulp zoveel mogelijk loskoppelen van voordelen voor het Belgisch bedrijfsleven. Hij bestelt tevens een externe audit van het Abos.Wetenschapsbeleid. Vlaams minister-president Luc Van den Brande bepleit de volledige overheveling van het wetenschapsbeleid naar de deelstaten. Zijn Waalse kollega Robert Collignon stemt daarmee in. Voor premier Jean-Luc Dehaene is het bespreekbaar.Waalse armoede. Zonder de sociale zekerheid zou 40 procent van de Walen arm zijn, zo bijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Luik en Namen.EUROPAPGS. Plant Genetic Systems krijgt van de Europese Kommissie een vergunning om genetisch gewijzigd koolzaad te testen en te commercializeren. Maar juridische komplikaties verstoren de goedkeuring voorlopig.Steun. De Kommissie heeft een gunstregime toegekend voor subsidies aan Waals-Brabantse ondernemingen. Zo komt er een "bufferzone" rond het arme maar rijk betoelaagde Henegouwen.Tabak. Hoewel vijf op twaalf lidstaten zich ertegen verzetten, houdt de Kommissie vast aan haar plannen om een verbod op tabaksreklame in te voeren.Landbouw. Er is nood aan een hervorming van het Europese landbouwbeleid, meent de Kommissie. De landbouwprijzen moeten omlaag.Kartel. Nederlandse kraanbouwers kregen een boete van de Kommissie wegens kartelafspraken.Vrijhandel. Slovenië werd lid van de Middeneuropese Vrijhandelsassociatie, die de onderlinge handel tussen Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovakije wil stimuleren.Maastricht. Ondanks eerdere verklaringen van afzonderlijke politici, houden de Europese lidstaten vast aan de Maastrichtnormen. Ook na de start van de Muntunie moeten de leden hun begrotingstekort onder drie procent van het BNP houden.Kompensaties. Canada en de VS krijgen kompensaties voor de toetreding van Zweden, Oostenrijk en Finland tot de EU. Europese invoerrechten op verschillende produkten zullen dalen.Energie. De kommissie pleit voor de liberalizering van de energiemarkt.AMERIKAVS. De Amerikaanse lange-termijnrente zakte vorige week naar zijn laagste niveau (6,14 %) sinds twee jaar. De dollar verstevigde alhoewel een monetaire versoepeling in Duitsland uitbleef.Canada. De ekonomische groei in Canada zal na een tijdelijke inzinking dit jaar weer aantrekken in '96, stelt een rapport van de OESO.Landbouw. Er is een akkoord bereikt over de kompensaties die de Europese Unie aan de VS en Canada zal betalen, na toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de EU en de verhoging van de invoertarieven die daarmee gepaard ging.AZIEAffaires. De Koreaanse Operatie Schone Handen deint uit met de arrestatie van ex-president Chun Doo-Hwan. Ook dreigt de top van alle grote Koreaanse bedrijven beschuldigd te worden van korruptie.Kernenergie. Het Amerikaanse Westinghouse stapt in een Chinese joint venture, de Wuhan Huixin Engineering Technology, voor dienstverlening aan kernenergiebedrijven in het land en elders.Privatizering. De Filipijnse regering gaat voort privatizeren. Nu komen de elektriciteits-, post- en waterbedrijven te koop, evenals het staatspensioenfonds. Vrachtwagens. De Amerikaanse en Japanse autobouwers Ford en Mazda vormen in Thailand AutoAlliance. Een investering van 14 miljard om samen jaarlijks 135.000 lichte vrachtwagens te maken.Tin. De Indonesische geïntegreerde tingroep Tambang Timah gaat het ook door Indonesië goedgekeurde kwotasysteem van de vereniging van tinproducerende landen doorbreken. Financiële diensten. De Indische regering gaat het de Indische bedrijven gemakkelijker maken om op de buitenlandse kapitaalmarkten geld te lenen.Investeringen. De Japanse groep Sumitomo gaat 3 miljard investeren in een nog te bouwen bedrijfszone in Vietnam vlakbij de internationale luchthaven van Hanoi, Nong Bai.