BEDRIJVEN
...

BEDRIJVENForges de Clabecq staat aan de rand van de afgrond. Het eigen vermogen van de Waals-Brabantse staalproducent is sinds 30 juni met 100 miljoen geslonken tot 250 miljoen. Het bedrijf betaalde al 2 kwartalen geen RSZ-bijdragen meer.Iemants Staalbouw. Wanbetalers brachten de fabrikant van stalen konstrukties voor o.a. boorplatformen in financiële problemen.Crédit Lyonnais. Het parket heeft huiszoekingen verricht in de kantoren en woningen van toplui van Crédit Lyonnais Belgium.Fafer. De gekonsolideerde omzet van staalproducent Fabrique de Fer (Fafer) steeg in het boekjaar '94-'95 met 65 % tot 12,22 miljard. De gekonsolideerde groepswinst bedroeg 176 miljoen.VW. Tegen de eeuwwisseling zal Volkswagen Brussel nog eens voor 15 miljard investeren. VW Brussel vierde vorige week zijn 25-jarig bestaan.Solvay. Farmadochter Solvay Duphar BV investeert 3 miljard in de VS : deels in het gebruiksrecht op een chemisch procédé van Arqule (Massachusetts), deels in een participatie in Cadus Pharmaceutical Corporation (Tarrytown).Architekten. De Raad voor de Mededinging verbiedt de Orde van Architekten aan haar leden minimumtarieven op te leggen of overtreders van deze tarieven te straffen met tuchtsancties.WETSTRAATVTM. Vlaams Mediaminister Eric van Rompuy wil komaf maken met het VTM-reklamemonopolie, om de weg vrij te maken voor de erkenning van VT4 als Vlaamse zender. De minister wil wel strengere reklameregels opleggen dan Europa.NMBS. Met een ingrijpend herstruktureringsplan wil de NMBS haar bedrijfskosten tussen 1996 en 2005 met 210 miljard verminderen. Het personeelsbestand moet met 9000 mensen afslanken.Telekom. De federale regering heeft een wetsontwerp klaar waarin een minimumpakket van telekomdiensten worden voorbehouden aan Belgacom. Het ontwerp laat de telekom-operator tevens toe om televisie te brengen, en stelt 49 % van het kapitaal open voor privé-partners.Telenet. Het Vlaams parlement wil zijn zeg hebben in Telenet Vlaanderen. De frakties van CVP en SP pakten uit met een voorstel van dekreet, waarmee de Vlaamse regering bij de mouw wordt getrokken.VSM. De Vlaamse regering heeft 565 miljoen uitgetrokken als sociale begeleiding van de 570 ontslagen werknemers van de Vlaamse Scheepsbouwwerf, in vereffening.Waals water. Het Waalse gewest verdubbelt de waterheffing, van 8 tot 16 frank per kubieke meter. Onder meer deze maatregel zorgt ervoor dat de begroting 1996 binnen de norm van de Hoge Raad van Financiën blijft.EUROPAHulp. In het kader van de Vierde Lomé-konventie krijgen 70 staten uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (de ACS-landen) tussen '95 en '99 voor 530 miljard financiële hulp.Sociale zekerheid. De Europese Kommissie lanceert een debat over de Sociale Zekerheid. Een Europees uniform stelsel is echter niet aangewezen.Papier. De Kommissie keurt de fusie goed tussen de Finse papiergiganten Repola en Kymmene, die nu samen de grootste Europese onderneming in de sektor vormen.Luchtvaart. De Europese lidstaten mogen van curokommissaris Neil Kinnock de bestaande bilaterale luchtvaartakkoorden met de Verenigde Staten handhaven, op voorwaarde dat ze hun externe luchtvaartpolitiek op elkaar afstemmen.Pluimvee. De steun die het Belgisch fonds voor de produktie en de gezondheid van dieren geeft aan de pluimveesektor is volgens de Europese Kommissie een inbreuk op de gemeenschappelijke markt.AMERIKAAlcatel. Volgens de Franse krant La Tribune overweegt het Amerikaanse konglomeraat ITT haar belang van 6,4 % in Alcatel Alsthom, moederbedrijf van het Antwerpse Alcatel Bell, te verkopen.Luchtvaart. De Italiaanse pers maakt gewag van een mogelijke samenwerking tussen de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines en Alitalia.Telekom. Na BT heeft nu ook de Amerikaanse telefoonmaatschappij Bell Atlantic formeel laten weten niet langer oog te hebben voor een 49 %-belang in Belgacom.Bank. De bank Daiwa, één der grootste ter wereld, kreeg het verbod nog langer in de VS aktief te zijn. De bank wordt beschuldigd van fraude en samenzwering.AZIEBouw. De Koreaanse groep Daewoo won het kontrakt van 8,4 miljard voor de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van Telekom Malaysia, de geprivatizeerde Maleisische telefoonmaatschappij. Chemie. De Britse chemiegroep ICI investeert 12 miljard in de bouw van een polyurethaangabriek in de Chinese stad Shanghai. Partner is de Chinese Shanghai Tian Yuan Chemical Works. Halfgeleiders. Het Amerikaanse Motorola vormt met de Chinese State Science and Technology Commission een 50/50-joint venture onderzoekslabo voor de ontwikkeling van computertechnologie. Banken. De Japanse Daiwa Bank trekt zich terug uit een zevental landen en zou mogelijks fusioneren met de Sumitomo Bank. 20 % van de leningen van Chinese banken blijken oninbaar te zijn. Handel. De Pakistaanse Roepie devalueerde met 7 % terwijl gelijktijdig de importtarieven gedeeltelijk werden verhoogd. De bedoeling is de Pakistaanse nijverheid beter te laten exporteren.Kernenergie. Een Frans consortium geleid door GEC-Alsthom, Framatome en Electricité de France won een kontrakt van 60 miljard voor de bouw van een kerncentrale in de Chinese provincie Guandong. Staal. Het Japanse Nippon Steel won met Japanse en Thaise partners een kontrakt voor de bouw in Thailand van een 24 miljard kostende koude staalwalserij. De jaarkapaciteit is 1 miljoen ton. AFRIKAHasj. Marokko is de grootste exporteur van hasj in de wereld. Volgens een konfidentieel rapport zou de koninklijke entourage van Hassan II rechtsteeks betrokken zijn bij deze trafieken.