BEDRIJVEN
...

BEDRIJVENSabena zal met Delta Airlines, Swissair en Austrian Airlines samenwerken op de transatlantische vluchten.Ford. Bij Ford Genk onderzoekt men de uitbesteding van sommige aktiviteiten. Door de gunstige afzetvooruitzichten zou het personeelsbestand per saldo gelijk blijven.Auximines, een beursgenoteerd bedrijf uit de Brederode-groep, voert een kapitaalverhoging door tot maximaal 128 miljoen frank om de groei van de groep te financieren.Haven. Bovenop dehuidige bouw van de Noordzeeterminal, heeft volgens de administratie Waterwegen de Antwerpse haven nog eens 14 miljard nodig voor de aanleg van een nieuw containerdok.Turf. De Waalse en Brusselse regeringen overwegen om de taks op inzetten bij turfkantoren te verhogen tot 15 %. De turfkantoren, die vorig jaar 49 miljoen verlies leden, spreken van een doodsteek.Beurs. Een nieuw wetsontwerp breidt de bevoegdheden van het direktiekomitee van de beurs grondig uit.Sonaca. Het Waals Gewest heeft Sabca gevraagd om Sonaca, een noodlijdend defensie- en luchtvaartbedrijf in overheidshanden, bij te springen. Bedoeling iseen pool van vliegtuigbouwdeskundigheid te konsolideren.Sarma, de textielketen van de GIB-groep, wil 152 miljoen besparen op personeelskosten. Dat betekent dat 112 voltijdse jobs verdwijnen.TechGnosis. Dit Belgische softwarebedrijf is overgenomen doorde Amerikaanse softwareproducentIntersolv. De TechGnosis-aandeelhouders krijgen 3,4 miljoen nieuwe aandelen in Intersolv en 7,5 miljoen dollar in kontanten.Colruyt. In het 3de kwartaal van dit jaar vergrootte voedingsdistributeur Colruyt zijn marktaandeel met 2 %. De Super- en Maxi-GB's van de GIB-groep verloren 0,3 %.WETSTRAATPensioenen. De regering belooft de Europese kommissie om de discriminatie tussen mannen en vrouwen in de pensioensektor op te heffen.Overheidssteun. Vlaams Ekonomieminister Eric Van Rompuy is bereid een aktieplan voor de meubelsektor te steunen. Van Rompuy heeft tevens een overleg opgestart omtrent de krisis in de glastuinbouwsektor.Media. Minister Eric Van Rompuy, tevens bevoegd voor media, vraagt VTM in te stemmen met de opheffing van het reklamemonopolie. In ruil is de minister bereid de reklamewetgeving te versoepelen.Kelchtermans. Vlaams minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans wordt allicht toch geen goeverneur van Limburg. Hij verkiest minister te blijven.Werklozen. Het begeleidingsplan voor werklozen boekt slechts povere resultaten : de tewerkstellingsgraad vande betrokken langdurig werklozen kalfde verder af.EUROPACO2. De Europese ministers van Financiën geraken het niet eens over een gemeenschappelijke taks op koolstofdioxide en energieverbruik. Groot-Brittannië is er radikaal tegen gekant.Franc. Spekulaties over de onmacht van Frankrijk om tijdig de Maastrichtnormen te behalen doen de Franse frank sterk dalen.Versoepeling. Zes belangrijke Duitse onderzoeksinstituten pleiten voor de versoepeling van de Maastrichtnormen.Hirochirac. De Europese Kommissie heeft geen probleem met de Franse kernproeven.Schengen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Michel Barnier wil mobiele kontroles in plaats van vaste kontroles aan de binnengrenzen.Etiketten. Het europarlement keurde een richtlijn goed waarbij de lidstaten taalvereisten mogen stellen bij de etikettering van verpakkingen.Foei. De Deense eurokommissaris Ritt Bjerregaard trekt de publikatie van haar boek in. Ze haalde er nogal stevig uit naar sommige Europese regeringsleiders.AMERIKAInformatica. Elektronikareuzen Siemens (D) en Motorola (VS) investeren samen 45 miljard frank in produktie van halfgeleiders.Openbare financiën. Het Amerikaans begrotingstekort zakte voor de derde opeenvolgende maal tot 4920 miljard frank.Gezondheidszorg. De gekonsolideerde omzeten winst van de Anglo-Amerikaanse farmagroep SmithKline Beecham steeg de afgelopen drie maanden met respektievelijk 16 en 8,8 %.Telekommunikatie. De Europese Kommissie onderzoekt of WorldPartners alliantie tussen AT&T (VS), Kokusai Denshin Denwa (J), Singapore Telecom (S) en Unisource (Europa) de antitrustregels niet schendt.Computer. Na verlies in '94 haalde Digital de eerste drie maanden van dit jaar een winst van 228 miljoen frank.AZIEAutomobiel. Via haar dochters Solvay Asia Pacific (Singapore) en GOR Apllicazioni Speciali (Italië) richt Solvay een joint venture op met twee Chinese ondernemingen.Transport. De Hongkongse Hopewell Holding en de Thaise regering sluiten een akkoord voor een transportsysteem van Bangkok.Investering. De grootste Japanse beursmakelaar Nomura opende een kantoor in Vietnam.Mekong. China, Birma, Vietnam, Laos, Cambodja en Thailand gaan met de Aziatische Ontwikkelingsbank een plan opstellen voor het ontwikkelen van de regio omheen de Mekongrivier.Luchtvaart. Op 8 december opent de gloednieuwe en eerste luchthaven van Macao, de Portugese kolonie aan de Zuidchinese kust.Rijst. De rijstproduktiein India is als gevolg vano.a. gunstige klimaatomstandigheden en een nieuw beleid sterk gestegen. Het land wordt na de VS één der grootste rijstexporteurs.AFRIKANee, bedankt. De Zuidafrikaanse president Mandela wees het aanbod van de Wereldbank, op zoek naar interessante projekten, af. Zuid-Afrika wil zijn autonomie inzake ekonomische beleidskeuzes vrijwaren.Punten. Het IMF deelt goede punten uit aan Mali en Kongo maar tikt de Centraal-Afrikaanse Republiek op de vingers. Een IMF-missie trekt op onderzoek naar Zaïre.