BEDRIJVEN
...

BEDRIJVENFailliet. In september gingen in België 731 bedrijven failliet. Voor het eerst stijgt het aantal faillisementen in één maand boven de kaap van 700 uit.Alcatel Bell schrapt dit jaar 337 voltijdse jobs in zijn Belgische vestigingen. De maatregelen zijn een onderdeel van de herstrukturering van de telekommunikatie-afdeling van de Franse groep Alcatel-Alsthom.Belgacom. Het consortium BT-Bell Atlantic is niet meer geïnteresseerd in een participatie van 49,9 % in Belgacom. Slechts twee kandidaten blijven over : het Amerikaase Ameritech en de kombinatie van het Nederlandse KPN en Swiss Telecom.Exel. Vorige week vielen een 80-tal vakbondsmilitanten het distributiecentrum van Exel in Haren binnen waar ze de banden van 19 vrachtwagens beschadigden. Vakbonden en direktie geraakten het niet eens over tewerkstellingsvoorwaarden.Het Financiehuis zal zijn portefeuille vermogensbeheer overdragen aan Bank Degroof, maar zet wel zijn consultancy-aktiviteiten verder. Het Financiehuis wijt de ingreep aan de te geringe rentabiliteit van het vermogensbeheer.Industriële krimp. In het tweede kwartaal van '95 daalde het industriële bestanddeel van de Belgische toegevoegde waarde met 4,6 %. Het totale Belgische BBP (Bruto Binnenlands Produkt) viel in dezelfde periode terug met 1,1 %.GRL. Het Lummense glasrecyclagebedrijf GRL heeft in Warschau een kontrakt ondertekend ter waarde van 4 miljoen DM (82 miljoen BF) voor de bouw van de eerste glaszuiveringsinstallatie in dat land.GMIC. De Generale Bank en Mayne Nickless sluiten een akkoord met de Brits-Deense groep Rentokil over de verkoop van hun participaties in GMIC. Rentokil betaalt 892 miljoen voor de 2de grootste veiligheidsgroep.Private Kas Bank. Deze dochter van de plantageholding Socfin heeft in de eerste jaarhelft een verlies geleden van ongeveer 1,7 miljard frank.Fondsen. Het totaal netto-aktief van de beleggingsfondsen in België groeide in het 3de trimester met 89,4 miljard. Eind september bedroeg het beheerde vermogen in de Belgische markt 1848,2 miljard frank.WETSTRAATAimé Desimpel, VLD-kamerlid en bedrijfsleider van de gelijknamige baksteengroep, vraagt zelf de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid. Hij wordt vervolgd wegens een bouwovertreding.Privatizering. Minister van Financiën Maystadt heeft een wetsontwerp klaar waarmee hij de privatizeringsprocedure bijstuurt. Mogelijke belangenvermenging van bestuurders van de Federale Participatiemaatschappij wordt aan banden gelegd.BRTN. Vlaams minister van Ekonomie en Media Eric Van Rompuy zoekt een nieuwe topmanager voor de openbare omroep. Die komt aan het hoofd van een nieuwe organizatiestruktuur.Norbert De Batselier werd herkozen tot voorzitter van het Vlaams Parlement.Kredietwaardig. Het gereputeerde Amerikaanse bureau Standard and Poor's verleende de Vlaamse Gemeenschap de notering AA+, de op één na hoogste kredietwaardigheidsnotering.EUROPAOnderzoek. De Europese Kommissie maakt 700 miljoen ecu vrij voor wetenschappelijk onderzoek.Telekom. De alliantie tussen France Télécom en Deutsche Telekom mag volgens de Europese Kommissie onder een aantal voorwaarden doorgaan. Spoorwegmaterieel. De Kommissie gaf ook het fiat voor de fusie tussen Daimler-Benz en ABB voor de produktie van spoorwegmaterieel.Vrouwen. Het Europese Hof van Justitie veroordeelt de positieve discriminatie van vrouwen.Betalingsverkeer. De internationale betaalkaartenorganizatie Europay International brengt volgend jaar een internationale elektronische portemonnee (genre Proton) op de markt.AMERIKANasdaq. Beursvennootschappen Merrill Lynch en Bear Stearns hebben hun aktiviteiten op de Amerikaanse aandelenmarkt Nasdaq teruggeschroefd. De Nasdaq krijgt forse kritiek nadat een studie uitwees dat enkele marktmakers afspraken maakten om koersen te manipuleren.Handelsbalans. Het handelstekort van de VS is in augustus met 21,2 % gedaald tot 8,82 miljard dollar tegenover 11,19 miljard dollar in juli. De uitvoer steeg in die maand tot een rekordniveau van 65,74 miljard dollar.Johson & Johson. De omzet van de Amerikaanse moedermaatschappij van Janssen Pharmaceutica uit Beerse steeg in het 3de kwartaal van 4 tot 4,74 miljard dollar. De winst lag op 623 miljoen dollar tegen 525 miljoen dollar in dezelfde periode van '94.AZIEEngineering. De Koreaanse groep Daewoo koopt voor 3 miljard frank 65 % van de aandelen van Steyr-Daimler-Puch, symbool van de Oostenrijkse wapen- en engineeringindustrie. Telefonie. Alcatel Alsthom levert aan Vietnam 1,95 miljoen digitale telefoonlijnen van het systeem 1000 E10 voor de prijs van 12 miljard frank. Elektriciteit. Het Italiaanse Pirelli won een kontrakt in Maleisië voor het verbinden van Kuala Lumpur met het eiland Penang met 6 ondergrondse elektrische kabels.Beurs. Pacific Century, onderdeel van het imperium van Hongkongs grootste entrepreneur Li Ka Shing verwerft de kontrole over Gordon Capital, een der voornaamste Canadese beursmakelaars.Banken. De internationale ratings van een aantal Chinese banken werden recent herzien. De gevolgen ervan worden nu nader bestudeerd door o.a. onze exportverzekeraar, de Delcredere.Bouw. De Koreaanse groep Daewoo bouwt in de Poolse hoofdstad Warschau een zakencentrum.Voeding. De Australische producent van voedseladditieven Burns Philp bouwt een fabriek voor de produktie van gist in de Chinese provincie Shandong. AFRIKAKorruptie. Om de korruptie van de ambtenarij tegen te gaan, is Uganda bereid om op de sleutelposities gedurende 20 jaar funktionarissen van het IMF en van de Wereldbank toe te laten.