Het doen en laten van de syndicus ligt in grote mate vast in de wet op de mede-eigendom. De oorspronkelijke wet op de mede-eigendom dateert van 30 juni 1994. Dat is meteen ook de datum waarop de functie van syndicus wettelijk werd erkend. In 2010 volgde een belangrijke update van de wet, met onder meer een aantal nieuwe taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden voor de syndicus.
...

Het doen en laten van de syndicus ligt in grote mate vast in de wet op de mede-eigendom. De oorspronkelijke wet op de mede-eigendom dateert van 30 juni 1994. Dat is meteen ook de datum waarop de functie van syndicus wettelijk werd erkend. In 2010 volgde een belangrijke update van de wet, met onder meer een aantal nieuwe taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden voor de syndicus. Dit jaar is een nieuwe herziening van de wet gepland. Op initiatief van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een werkgroep enkele heikele punten en onduidelijkheden onder de loep genomen. In de werkgroep zaten behalve twee academici en medewerkers van de minister van Justitie en van de minister van Middenstand ook de vertegenwoordigers van zowat alle betrokken partijen: de eigenaars, de syndici en de notarissen. "De insteek was remediërend te werken", vertelt Bruno Kerckhof, de vertegenwoordiger van het BIV in de werkgroep. "De bestaande wet heeft zeker zijn verdiensten. Het is de bedoeling geweest wat goed werkt, maximaal te behouden. Maar hier en daar zijn verduidelijkingen of wijzigingen wel wenselijk." Een van de grote thema's die op tafel lagen, was de erkenning van de vereniging van mede-eigenaars als een bevoorrechte schuldeiser bij betalingsachterstand van een mede-eigenaar. Vandaag is dat niet het geval, waardoor in de praktijk meestal de andere mede-eigenaars opdraaien voor de schulden. "Een erkenning als bevoorrechte schuldeiser ligt echter moeilijk omdat men het aantal bevoorrechte schuldeisers juist wil beperken", zegt Bruno Kerckhof. "Er nog een bij creëren is dan geen gewenste oplossing. Maar men kijkt naar andere mogelijkheden om de mede-eigenaars beter te beschermen." Bij de voorstellen van de werkgroep zit ook een vereenvoudiging van het systeem van de gekwalificeerde meerderheden waarmee de vereniging van mede-eigenaars kan/moet beslissen. "Vandaag liggen die meerderheden erg dicht bij elkaar", zegt Bruno Kerckhof. Ook de problematiek van verwaarloosde gebouwen en het idee van projectontwikkelaar Bart Versluys om de algemene vergadering met een meerderheid van 80 procent te laten beslissen over een mogelijke sloop, is besproken in de werkgroep. "Er is een voorstel dat in die richting gaat, maar dat zal ongetwijfeld nog het voorwerp van politieke discussie zijn", zegt Kerckhof. Hij merkt op dat raken aan het eigendomsrecht heel gevoelig ligt. De werkgroep heeft haar werkzaamheden eind januari beëindigd. De volgende stap is de vertaling van de conclusies in een voorstel van wetsontwerp. Het is volgens Kerckhof de bedoeling de wetsherziening voor het einde van het jaar goedgekeurd te krijgen.