Europese verantwoordelijken hoopten dat de opvolger van George W. Bush een einde zou maken aan het isolationisme. Die hoop is weg. Diplomaten denken hardop aan de uitbouw van een Europese 'tegenmacht'. Wat betekent dit voor het Belgische leger? We vroegen het aan Randall Lesaffer ( Universiteit van Tilburg en KU Leuven), die ook internationaal rech...

Europese verantwoordelijken hoopten dat de opvolger van George W. Bush een einde zou maken aan het isolationisme. Die hoop is weg. Diplomaten denken hardop aan de uitbouw van een Europese 'tegenmacht'. Wat betekent dit voor het Belgische leger? We vroegen het aan Randall Lesaffer ( Universiteit van Tilburg en KU Leuven), die ook internationaal recht doceert aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie in Brussel. RANDALL LESAFFER (UNIVERSITEIT VAN TILBURG). "Dat is moeilijk te zeggen. Bush zelf roept op om de banden met Europa te versterken en meer gezamenlijke initiatieven te nemen. Misschien is het hoogtepunt van de isolationistische stroming voorbij. Ook reageerden de Britten sceptisch op Franse reacties dat de voortzetting van Bush' beleid onafwendbaar leidt tot meer Europese initiatieven. Groot-Brittannië vreest immers dat dit zorgt voor een verbrokkeling van de transatlantische relaties." LESAFFER. "In principe zijn ze er niet tegen. Washington juicht elke initiatief dat leidt tot meer defensie-uitgaven en militaire efficiëntie toe." LESAFFER. "Minister van Defensie André Flahaut concentreert zich op de uitbouw van de lichte infanterie. Maar snelle wendbare troepen zonder zware vuurkracht zijn een vogel voor de kat. België heeft de kans om deel te nemen aan de Joint Strike Fighter - een nieuw gevechtsvliegtuig - al gemist. Ik hoop dat de F16's en de Leopard-tanks in 2010-2015 worden vervangen door gelijkaardige, moderne wapens. Zoniet komt het nut van het Belgische leger in vraag. "Heel wat officieren vrezen dat Flahaut vooral begaan is met jobcreatie. Ik denk dat er meer militairen moeten afvloeien en wel om twee redenen: een jonger leger is weerbaarder en er moeten meer middelen worden ingezet om nieuw materieel aan te kopen. Zonder een jaarlijkse budgetverhoging van 1 à 2 procent is dat niet mogelijk. Voorlopig is dit echter politiek niet haalbaar."LESAFFER. "Zeker. Het Belgische leger oude stijl werkt vooral met klassieke defensiebedrijven ten zuiden van de taalgrens. Terwijl Vlaamse bedrijven nu al wereldwijd moderne defensietechnologie leveren."H.B. H.B.