Vier gulden sporen? Een zoveelste lijst van ronkende voornemens? "Zeker niet. Eerst en vooral willen we inspelen op het Pact van Vilvoorde ( nvdr - 21 doelstellingen die de Vlaamse regering in overleg met de klassieke sociale partners heeft geformuleerd)," aldus Muyters. "De Serv wil niet al...

Vier gulden sporen? Een zoveelste lijst van ronkende voornemens? "Zeker niet. Eerst en vooral willen we inspelen op het Pact van Vilvoorde ( nvdr - 21 doelstellingen die de Vlaamse regering in overleg met de klassieke sociale partners heeft geformuleerd)," aldus Muyters. "De Serv wil niet alleen de dialoog aangaan met de regering, maar ook met derden. Als we ons over de combinatie arbeid en gezin buigen, dan moet je daar de Bond van Grote en Jonge Gezinnen bij betrekken." Ten tweede wil de Serv zich weer als hét advies- en overlegorgaan voor de Vlaamse overheid profileren. "Wij willen een metaraad worden," verduidelijkt Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de Serv. "Wij willen ons niet alleen met overleg inzake socio-economische materies bezighouden." We zijn dus ver verwijderd van de plannen van minister-president Patrick Dewael ( VLD), die vorig jaar met het idee speelde om één metaraad in het leven te roepen die advies over het algemene beleid moest geven. Toen kwam hij uit bij Forum21 met Karel Van Miert en Karel Vinck, niet bij de Serv. Ten derde wil Muyters met de Serv om de twee jaar een sociaal-economisch rapport van Vlaanderen publiceren. "Vorig jaar werd al een boordtabel met beleidsdoelstellingen geformuleerd. Maar we willen verder gaan. Dat rapport kan van pas komen bij het Vlaamse werkgelegenheidakkoord dat eind 2002 moet worden afgesloten."Ten slotte buigt Muyters zich over de bevoegdheden die Vlaanderen er met het Lambermontakkoord heeft bijgekregen. "Die extra middelen zijn één zaak, maar je moet die competenties ook verder ontwikkelen. Wel, de Serv beschikt daarvoor over de nodige expertise." A.M.