SCHIJN?
...

SCHIJN?Sceptici zien Oost-Azië met schijnveranderingen door de crisis peddelen. Zelfs in Korea vloeit meer overheidsgeld naar de chaebols dan naar kleine ondernemingen. De schuldratio van de dertig mammoetconcerns blijft hoog (gemiddeld 400%) en hun schulden zwellen verder aan. De topvijf ( Samsung, Daewoo, Hyundai, LG en SK) ontmoedigt buitenlandse partners en deelt onverminderd de lakens uit - daarin bijgestaan door de regering en de vakbonden. "De chaebols zijn gewoon te groot, de banksector te zwak. Wie de chaebols wil afbreken, brengt de hele economie nog meer aan het wankelen," analyseert David Steinberg, senior consultant bij the Asia Foundation in The Korean Times. Anderen ontwaren positieve signalen: "Lage rentetarieven laten de chaebols toe zich geleidelijk te herstructureren, wakkeren de privé-consumptie aan en brengen de beurs weer tot leven," zegt Xavier Smekens van Oriental Brewery. Na een negatieve groei van -5,8%, wordt algemeen een groei van minstens +2% verwacht. De industriële productie steeg in januari met 14,7% tegenover januari 1998. De vraag naar elektriciteit klom in februari met 10,4% en de groot- en kleinhandelsverkopen namen in januari eveneens jaar-op-jaar toe met 2,8%, de sterkste stijging in vijftien maanden. De regering besteedde in 1998 zo'n 120 miljard Belgische frank (4 triljoen won) aan kmo-steun, vier keer meer dan in 1997 (kmo's zorgen voor 78% van de tewerkstelling) en sinds de crisis zijn er zes angel clubs voor privé-zaaikapitaal onstaan. De munt is stabiel op 1200 VS-dollar en Seoul Bank is verkocht aan HSBC Holdings. " Goldman Sachs investeert 500 miljoen dollar, wat mij sterkt in de overtuiging dat Interbrew het met zijn investering in OB bij het rechte eind heeft," commentarieert OB-topman Tony Desmet. Op verzoek van het stadsbestuur van Seoul is Desmet raadgever in een adviesraad voor buitenlandse investeringen. "Korea zet de deuren meer open voor buitenlanders dan Japan. De sterke nationalistische reflex bij het uitbreken van de financiële crisis, is aan het wegebben. De crisis heeft de Koreanen ertoe aangespoord zich aan te passen. Dat doen ze, maar westerlingen moeten ook een inspanning in hun richting doen. Ik zeg in al mijn toespraken dat OB een Koreaans bedrijf is en dat we samen met Interbrew onze positie zullen versterken." Erik Bruyland