1. Hoeveel uren mag u bijklussen?
...

1. Hoeveel uren mag u bijklussen? Bijklussen in meerdere sectoren en verenigingen mag, zolang alle activiteiten samen het jaarmaximum van 450 uur niet overschrijden. Voor studenten geldt een plafond van 190 uur verenigingswerk per jaar. Die 190 uur mogen ze combineren met hun 475 uur studentenarbeid, maar de hierboven vermelde plafonds per kwartaal zijn ook op hen van toepassing. 2. Hoe zit het met de sociale en fiscale behandeling? Tot vorig jaar moesten verenigingen 10 procent solidariteitsbijdrage betalen op de uitgekeerde vergoedingen. Die verplichting geldt niet meer. "Bij een overschrijding van de kwartaal- of jaargrenzen worden alle vergoedingen van het kalenderjaar voor de verenigingswerker onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen", waarschuwt Veerle Michiels, juridisch adviseur bij de hr-dienstenverlener SD Worx. De bijklusser betaalt 10 procent belasting, het tarief voor divers inkomen. Er geldt een fiscaal plafond van 6.000 euro, maar dat wordt voor het inkomstenjaar 2022 geïndexeerd tot 6.540 euro. Voor de kwalificatie als divers inkomen geldt niet alleen de inkomensgrens: ook het maximumaantal uren per jaar en per kwartaal moet worden gerespecteerd. Bij een overschrijding zal de fiscus de inkomsten beschouwen als beroepsinkomsten.