In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd eind december het nieuwe stelsel van stedenbouwkundige lasten van kracht. Wat houdt dat in?

De vastgoedsector keek al een tijd reikhalzend uit naar de nieuwe tekst. Sinds 2009 kon de overheid vrij beslissen of ze al dan niet stedenbouwkundige lasten oplegde, maar ze moest zich wel aan het evenredigheidsbeginsel houden. Vastgoedontwikkelaars moesten altijd rekening houden met een onbekende factor bij het ramen van de financiële kosten van hun vastgoedprojecten.Voortaan is de manoeuvreerruimte van de overheid beperkter. Vastgoedontwikkelaars weten dus opnieuw vooraf op welke vastgoedprojec...

De vastgoedsector keek al een tijd reikhalzend uit naar de nieuwe tekst. Sinds 2009 kon de overheid vrij beslissen of ze al dan niet stedenbouwkundige lasten oplegde, maar ze moest zich wel aan het evenredigheidsbeginsel houden. Vastgoedontwikkelaars moesten altijd rekening houden met een onbekende factor bij het ramen van de financiële kosten van hun vastgoedprojecten.Voortaan is de manoeuvreerruimte van de overheid beperkter. Vastgoedontwikkelaars weten dus opnieuw vooraf op welke vastgoedprojecten stedenbouwkundige lasten worden geheven. Die lasten zijn bedoeld om de nefaste gevolgen van een project op de overheidsfinanciën te compenseren. Ze moeten overeenstemmen met werkzaamheden voor "de realisatie, de verbouwing of de renovatie van openbare ruimten, voorzieningen en gebouwen, van het wegennet en de groene ruimten" of die van omkaderde woningen en conventionele woningen (woningen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en enkel worden toegekend aan gezinnen met een beperkt inkomen). De lasten kunnen ook de vorm van een geldsom aannemen, bestemd om de genoemde werken te realiseren, die de overheid dan vermeldt in de stedenbouwkundige vergunning. In bepaalde gevallen moet de overheid altijd stedenbouwkundige lasten heffen. Dat is het geval wanneer zevergunningen toekent voor de bouw, de uitbreiding of de bestemmingswijziging voor bepaalde activiteiten. Wie een ruimte bouwt of verbouwt om immateriële goederen te maken of wie een commerciële parkeergarage met meer dan 24 plaatsen onder handen neemt, moet bijvoorbeeld stedenbouwkundige lasten betalen. Groothandelszaken met een vloeroppervlakte van meer dan 2000 vierkante meter, hotels met meer dan twintig kamers of huisvesting met een vloeroppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter vallen ook onder die categorie. De lasten variëren van 50 à 65 euro per vierkante meter voor huisvesting tot 125 à 200 euro per vierkante meter voor kantoren en gebouwen voor de vervaardiging van immateriële goederen. Bovendien kan de overheid nog altijd stedenbouwkundige lasten opleggen bij de uitreiking van een stedenbouwkundige vergunning voor een ander type project. Er zijn ook projecten die zijn vrijgesteld . Dat is het geval voor conventionele of omkaderde woningen. Die laatste zijn woningen die door of voor een openbare vastgoedoperator of een sociaal verhuurkantoor worden verhuurd, gekocht of gebouwd. Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Julien Lecler, advocaat bij Loyens & Loeff