Het Vlaams Woninghuurdecreet, dat de vroegere Woninghuurwet vervangt, is van toepassing op huurovereenkomsten die worden afgesloten sinds 1 januari. Contracten die zijn ondertekend vóór die datum, vallen nog onder de oude regeling, zelfs als de eigenlijke huur start in 2019. Het nieuwe decreet streeft naar een beter evenwicht tussen het huurrendement voor de verhuurder en betaalbare woonzekerheid voor de huurder.
...