GRAFISCH.
...

GRAFISCH.Net als hun kollega's in de Unix- en pc-wereld zijn de AS/400-systeemhuizen in de weer met de omschakeling naar objekt-georiënteerd (OO) programmeren.OO-programma's worden opgebouwd uit autonome (afstelbare) funkties de "objekten" die eventueel elders kunnen worden ingekocht en dan geassembleerd. De voordelen van de technologie, zo hoopt de industrie, zijn kortere ontwikkelingscycli, lagere onderhouds- en aanpassingskosten en betrouwbaarder systemen."Wij moeten naar standaard herbruikbare komponenten die gezien hun oplage intensiever kunnen worden getest, " zegt managing director Jos Vanhoutte van het Gentse International Business Systems NV, een filiaal van de Zweedse IBS-groep die met zijn ca. 800 werknemers één van de belangrijkste producenten van AS/400-software van Europa is. IBS investeerde in 1994 ongeveer 10 % van zijn 2,5 miljard frank omzet in onderzoek en ontwikkeling. Een belangrijk deel daarvan gaat naar objekt-georiënteerde software, waarbij het nauw samenwerkt met IBM, dat 10 % in IBS aanhoudt.Gebruik van OO is voor IBS een sleutel-element in de evolutie naar betere client/server technologie en grafische gebruikersinterfaces op de AS/400. Want ook aan dat laatste ontsnapt de AS/400-wereld niet, nu de nieuwe PowerPC-processor de machines voldoende rekenkracht zal geven. Voor GUI/400, de Graphical User Interface die IBM met versie 3.6 van het OS/400 besturingssysteem introduceert, kocht IBM een licentie van de Dordrechtse ontwikkelaar Seagull Business Software BV.Het groeipad van IBS voorziet dat in 1996 OO-technologie de (enkel) in AS/400-middens zeer populaire RPG-taal zal gaan vervangen. In 1997 moet IBS dan volgens plan komen tot "platform-onafhankelijke volledig objekt-georiënteerde" softwareprodukten, wat dus wil zeggen dat zijn toepassingen ook op andere computers dan AS/400 kunnen worden aangeboden.IBS heeft alvast al één OO-produkt klaar : de opvragings-, analyse- en rapporteringsmodule ASW Analyser C/S, geschreven in de OO-taal Smalltalk en nauw geïntegreerd in de IBS-suite van bedrijfstoepassingen ASW. Analyser werkt zelf op een pc onder Windows of OS/2 en haalt zijn gegevens uit de DB2/400 database die geïntegreerd is in het besturingssysteem van de AS/400.IBS kende in België een relatief goed 1994 met een omzet van 244 miljoen frank (+13 %) en een winst van 9,2 miljoen (+6 %). De firma haalt 40 tot 50 % van zijn omzet uit de verkoop van de softwarepakketten voor distributie en logistiek, produktie en financieel beheer. Ze heeft gespecializeerde toepassingen voor onder meer de textielindustrie, kommunikatiebeheer, EDI en beeldarchivering. Daarnaast is IBS in België aktief in maatwerk en enkele vormen van facilities management. Er werken een tachtigtal mensen.JOS VANHOUTTE (IBS) Objekt-georiënteerde software sleutel voor vooruitgang.