De textielvakbonden maken zich op voor een tweede ontslagronde en saneringsgolf in het segment van de kmo's. Het beursseizoen - met Domotex en Heimtextil als opvallendste kleppers - loopt op zijn eind, en de textielondernemers maken stilaan de balans op. De geluiden over het succes van de vakbeurzen, waar traditioneel de nieuwe collecties worden voorgesteld en die tevens een graadmeter zijn voor het lopende boekjaar, lopen uiteen.
...

De textielvakbonden maken zich op voor een tweede ontslagronde en saneringsgolf in het segment van de kmo's. Het beursseizoen - met Domotex en Heimtextil als opvallendste kleppers - loopt op zijn eind, en de textielondernemers maken stilaan de balans op. De geluiden over het succes van de vakbeurzen, waar traditioneel de nieuwe collecties worden voorgesteld en die tevens een graadmeter zijn voor het lopende boekjaar, lopen uiteen. "Veel volk, weinig kopers", luidt het bij een rist bedrijfsleiders. Anderen zeggen dan weer dat het beursseizoen al langer zijn status van handelsplein is kwijtgeraakt, en dat de bestellingen enkele weken later volgen. Maart wordt in elk geval de maand van de waarheid. "Als er tegen dan geen bestellingen binnenlopen en het orderboekje leeg blijft, is het over en uit", bekent een ondernemer. "We wachten inderdaad met een bang hart af", zegt ook Tino Parmentier van ABVV Textiel. "Als het beursseizoen zich niet vertaalt in orders, wordt de situatie onhoudbaar bij tal van bedrijven. Men heeft tot nu toe de crisis kunnen opvangen met tijdelijke werkloosheid, maar dat is geen structurele oplossing natuurlijk." Ook Luc Delesie van ACV Textura zegt dat het uur van de waarheid stilaan nadert. "Ja, er zijn nog dossiers op komst", zegt de vakbondssecretaris onomwonden. Bij hem de nodige argwaan over het voorbije beursseizoen: "Veel ondernemers zijn vertrokken naar de verschillende vakbeurzen met weinig verwachtingen. Als je niks verwacht en je krijgt 'iets', dan is de beurs geslaagd. Maar ik krijg weinig positieve geluiden van onze afgevaardigden op het veld." De tweede ontslaggolf is eigenlijk al begonnen, maar valt minder op omdat de ondernemingen zelf minder in het oog springen en de saneringen individueel eerder beperkt in omvang lijken. De voorbije weken schrapte de matrastijkproducent DesleeClama 66 van 244 banen, en gingen bij het faillissement van het tapijtbedrijf Fenaux uit Kuurne 51 banen voor de bijl. De tijdelijke werkloosheid was opgelopen tot 85 procent. Eerder verdwenen ook al 23 banen bij Grandeco, een producent van hoogwaardige vinylmuurbekleding, en sneuvelden 31 banen bij Groep De Saedeleir uit Dendermonde, in de afdeling DS Fibres. Die divisie is een toeleverancier voor de autosector, die fors in de klappen deelt. Wat vooral opvalt, is dat de betrokken ondernemingen actief zijn in diverse segmenten van de textielindustrie. Dat geeft te denken over de omvang van de malaise die zich duidelijk niet toespitst op één markt. "Klopt", zegt Tino Parmentier van ABVV Textiel. "Maar vooral interieurtextiel heeft het zwaar te verduren. Producenten van gordijnen, tapijten of meubelstoffen zien zwarte sneeuw. De gevolgen voor de textielveredelaars zullen ook niet uitblijven." Fa Quix, directeur-generaal van beroepsfederatie Fedustria erkent de problematiek. "We merken inderdaad dat het nu de beurt is aan de middelgrote bedrijven. Of we echt moeten spreken van een 'tweede golf' is moeilijk in te schatten, maar indien de activiteit zo laag blijft, zullen ook zij moeten ingrijpen." Volgens Quix is de situatie niet houdbaar tot de zomer. "Als de productie niet aanzwengelt, is zes maanden te lang. Dan sluit ik zelfs niet uit dat ook de grote bedrijven nog een tweede saneringsronde zullen moeten doen." Dat zou een rampscenario betekenen voor de industrie, vooral op de regionale as Gent-Kortrijk die al zware klappen kreeg. De saneringen bij onder meer Bekaert Textiles, Prado Rugs, Beaulieu International Group, Associated Weavers International en Domo Group liggen nog vers in het geheugen. Net als de sluitingen bij het Limburgse Ralos, in handen van de Nederlandse groep Condor, of Uco in Gent. Door die ontslaggolf gingen in enkele weken tijd meer banen teloor dan in een heel jaar. De totale werkgelegenheid in de Belgische textielindustrie is afgekalfd tot iets meer dan 30.000 werknemers. De textielsector is veelal een toeleverancier voor andere sectoren, en van oudsher procyclisch. Als in textiel de activiteit achteruitboert, is dat veelal een voorbode voor een algemene industriële vertraging. De malaise begon in september vorig jaar, bereikte een voorlopig dieptepunt rond de jaarwisseling met tal van ontslagen, en er is nog geen beterschap in zicht. De daling van de grondstoffenprijzen brengt eerder tijdelijk soelaas, maar is geen recept voor een duurzaam herstel. De productiekosten worden beïnvloed door de grondstofprijzen, maar net zo goed door de energie-, transport- en loonkosten. Voeg daarbij de devaluatie van de dollar en het Britse pond, en de ineenstorting van de belangrijkste afzetmarkt Groot-Brittannië, en een bevriezing van de andere continentale markten. L.D.