In het voorjaar van 2015 verhuisde het AZ Maria Middelares naar een nieuwbouwziekenhuis met 642 bedden. Het investeerde 230 miljoen euro en realiseerde het project in een termijn van vier jaar. "Vergeleken met onze oprichting 800 jaar geleden is ziekenhuiszorg in zijn essentie nog niet zoveel veranderd", analyseert CEO Christophe Mouton. "Vorig jaar ruilden we de klassieke focus op het beddenhuis in voor een visie die ons profileert als een hoogtechnologisch interventiecent...

In het voorjaar van 2015 verhuisde het AZ Maria Middelares naar een nieuwbouwziekenhuis met 642 bedden. Het investeerde 230 miljoen euro en realiseerde het project in een termijn van vier jaar. "Vergeleken met onze oprichting 800 jaar geleden is ziekenhuiszorg in zijn essentie nog niet zoveel veranderd", analyseert CEO Christophe Mouton. "Vorig jaar ruilden we de klassieke focus op het beddenhuis in voor een visie die ons profileert als een hoogtechnologisch interventiecentrum met de nadruk op kwaliteit en beleving. We doen zo de stap naar een nieuwe vorm van geneeskunde. Patiënten komen voor ingrepen die echt nodig zijn, verblijven relatief kort en revalideren elders." Christophe Mouton kadert de verhuizing in een strategisch plan dat inzet op toptechnologie, kwaliteit, een aangenaam werkklimaat en het netwerken met andere ziekenhuizen, zoals het E17-netwerk met Kortrijk en Waregem. Een modern ziekenhuis biedt niet enkel een meerwaarde voor de patiënten, artsen en medewerkers, maar ook voor de beheerders. Sinds oktober kunnen ze pronken met het internationale JCI-kwaliteitslabel en ook de cijfers zijn goed. "We hebben ook geanticipeerd op trends, zoals de daling van de financiering en kortere opnames." Het ziekenhuis verlegde de focus naar dagopnames, wat past in de logica van een maximale inzet op de kerntaken van een modern ziekenhuis. Het resulteerde bovendien in een verhoogde omzet en bijkomende patiënten. De vzw maakt winst en dat is niet vanzelfsprekend. "We kenden het voorbije jaar een toename van de activiteit in het ziekenhuis met meer dan vijf procent", duidt CEO Mouton. "We halen bedrijfswinst, ook al zitten we op de top van onze afschrijvings- en kredietlasten. Uit de MAHA-analyse van Belfius over de financiële toestand van de ziekenhuizen blijkt dat een derde van de ziekenhuizen in ons land verlieslatend is." Maria Middelares financierde de nieuwbouw in belangrijke mate met subsidies, maar investeerde ook meer dan 30 miljoen euro met eigen middelen. Het ziekenhuis sloot daarvoor onder andere leningen af bij de Europese Investeringsbank. "Door de vergrijzing moeten ziekenhuizen elk jaar meer doen met minder middelen. We moeten voldoende marge overhouden, zodat we kunnen blijven investeren in innovatie en kwaliteit." WOUTER TEMMERMAN"Patiënten komen hier voor ingrepen die echt nodig zijn, verblijven relatief kort en revalideren elders"