Wie zijn wagen een paar dagen moet stallen bij zijn garagist, maakt graag gebruik van een vervangwagen. Sinds eind december is de appetijt van de autodealers om die wagens ter beschikking te stellen evenwel flink verminderd. Tegelijk met het sluiten van het fiscale achterpoortje voor 'lichte vrachtwagens' (4x4's die als dusdanig werden ingeschreven), besliste de regering ook om de btw-regeling voor het verhuren van wagens te wijzigen.
...

Wie zijn wagen een paar dagen moet stallen bij zijn garagist, maakt graag gebruik van een vervangwagen. Sinds eind december is de appetijt van de autodealers om die wagens ter beschikking te stellen evenwel flink verminderd. Tegelijk met het sluiten van het fiscale achterpoortje voor 'lichte vrachtwagens' (4x4's die als dusdanig werden ingeschreven), besliste de regering ook om de btw-regeling voor het verhuren van wagens te wijzigen. Tot dan was de algemene regel dat de btw op autokosten voor maximaal 50 % mocht worden afgetrokken, maar belastingplichtigen die auto's verkopen of verhuren konden die voor 100 % aftrekken. Al was die regel niet helemaal eenduidig en nogal afhankelijk van de interpretatie door de btw-administratie en de lokale rechtbanken. "Grosso modo kon je zeggen dat dit in het grootste deel van Vlaanderen wél zo was, maar bijvoorbeeld in Luik niet," vertelt Bernard Lycke, algemeen secretaris van de Groepering van de Autodealers en -Agenten (GDA) binnen Federauto. Met de programmawet van eind december werd beslist dat die uitzondering alleen nog geldt voor autoverhuurbedrijven. "Met als gevolg dat wij voor de keuze staan," legt Kris Van der Jeugt van Garage Valckenier uit Aalst uit. "Ofwel slik je die meerkost, ofwel moet je een nieuwe vennootschap beginnen en je klant twee facturen voorleggen. Wij hebben zowat 120 vervangwagens rijden, die regeling kost ons alles samen zowat 125.000 euro. Wanneer je maar vijf of zes vervangwagens hebt, kan je niet veel anders dan die pil slikken."De dealers worden twee keer door de mangel gehaald, meent Van der Jeugt, want vele verzekeringsmaatschappijen sluiten geen contracten af met carrosseriebedrijven die geen gratis vervangwagens leveren. En vele invoerders hebben ook niet liever dan dat hun dealers de demowagens niet meer met een Z-nummerplaat laten rijden, maar zoveel mogelijk inschrijven. Van der Jeugt: "Daar krijg je een bonus voor, maar door deze regeling wordt dat nu omgezet in een verlies."Bovendien is de beperking van de aftrekmogelijkheden een inbreuk tegen de zesde btw-richtlijn, die stelde dat er geen nieuwe beperking van de aftrekmogelijkheden mocht worden ingevoerd, meent ook het advocatenbureau Dumon, Sablon & Vanheeswijck in een advies aan Groep Valckenier. "Wij zullen proberen de Belgische overheid en de btw-administratie daarvan te overtuigen. Maar voor hen is het vooral een budgettaire kwestie. Lukt die weg niet, dan trekken we naar Europa. In geen van beide pistes verwacht ik een snelle oplossing," voorspelt Lycke. L.H.