1 Voelen de wereldleiders de urgentie om de klimaatcrisis te tackelen?
...

1 Voelen de wereldleiders de urgentie om de klimaatcrisis te tackelen? IRENE LAURO. "Nieuwe beloftes of strengere regelgeving moet u niet verwachten. De discussies zullen focussen op de manier waarop de beslissingen en beloftes die de landen maakten op de COP26 in Glasgow kunnen worden geïmplementeerd. Op de COP21 in Parijs is een wettelijk bindend internationaal verdrag gesloten om de opwarming ruim onder 2 graden te houden, en bij voorkeur te beperken tot 1,5 graden boven het pre-industriële niveau." 2 Wat staat er verder op de agenda van de COP27? LAURO. "Afrika is een van de continenten die het meest geraakt worden door de opwarming van de aarde. Europa kende de heetste zomer in 500 jaar, Pakistan kondigde de noodtoestand af nadat twee derde van het land overstroomd was en zowel Cuba als de Filipijnen werden gelijktijdig door wervelstormen en orkanen geraakt. Hoe moeten we ons voorbereiden op de klimaatopwarming en meer extreme weerfenomenen is een topitem op de agenda." 3 Hoe moet Europa zich aanpassen, nu de toegang tot goedkope olie en gas uit Rusland weg is? SAIDA EGGERSTEDT. "Ik hoop dat de wereldleiders het ook uitgebreid hebben over hernieuwbare energie, minder energieverbruik en meer energie-efficiëntie. We hebben op dat gebied geen langetermijndoelen nodig, maar acties op de korte of de middellange termijn. De extreme energie-onzekerheid die we hebben gevoeld, onder meer door het gebruik van fossiele brandstoffen als wapen, zet niet enkel druk op het wereldwijde groeipotentieel, maar maakt ook dat veel banen verloren gaan."