Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Sinds 2006 beheert en onderhoudt het 7000 kilometer snel- en gewestwegen en 7700 kilometer fietspaden in Vlaanderen. Elke provincie heeft haar afdeling. Ze worden bijgestaan door de drie centrale afdelingen: Planning en Coördinatie, Wegenbouwkunde en Verkeer Wegsystemen en Telematica. Er werken ongeveer 1450 medewerkers voor het Agentschap. Momenteel is er een tiental werven op snelwegen in Vlaanderen. Een dertigtal staat op de planning voor 2020. De werken worden uitgevoerd met een totaalbudget van 450 miljoen euro.

De prioriteiten? Het wegwerken van ontbrekende schakels in het wegennet en het verhogen van de veiligheid op de weg. De veiligheid van de wegarbeiders is een ander pijnpunt. Het aantal ongevallen in mobiele of vaste wegenwerfzones is de jongste jaren sterk gestegen. Elke dag worden meer dan drie personen verwond of gedood bij een werf. Het verkeersveiligheidsinstituut Vias telde in 2018 liefst 884 letselongevallen met mensen die aan het werk waren op onze wegen, met in totaal 16 doden en 1164 gewonden.

© Wouter Rawoens
2 Betoncentrale op de werf Terwijl 2500 ton staal wordt weggevoerd, blijft het oude beton op de werfzone. In twee betoncentrales naast de werken worden de grote brokstukken eerst vermalen, dan gesorteerd en vervolgens tot grondstof verwerkt voor de fundering van de nieuwe snelweg. © Wouter Rawoens
3 Stevige bedding De vroegere onderlaag van zand van de grote waterputten naast de autosnelweg, wordt verstevigd met magere betonkiezels en cement. De freesmachine graaft en mengt de stenen samen met de uitgestrooide cement tot een stevige bedding. Het geheel wordt besproeid met water en aangestampt door plet- en bandenwalsen. © Wouter Rawoens
4 Onderlagen We tellen liefst drie onderlagen. Het dikke, hoogwaardig beton, ter plaatse gemaakt van oud materiaal met cement, vormt de fundering. Daarop leggen de asfalt-afwerker en de band- en pletwalsen twee lagen van in totaal 15 centimeter AVS. Dat is asfalt met een verhoogde stijfheid. Goed voor 7500 ton fundering. © Wouter Rawoens
5 Veilige accessoires Het wegdek krijgt een rist onmisbare accessoires, zoals een betonnen stootrand aan de middenberm. Aan de rechterkant worden vangrails geplaatst, stootranden bij afritten, grasbermen en signalisatieborden op kreukelpalen. Het doel is de impact van een aanrijding te verkleinen. Kreukelpalen buigen zich bijvoorbeeld rond een auto bij een aanrijding. © Wouter Rawoens
6 Naadloze toplaag Een pikzwarte, 13 meter brede en naadloze toplaag beschermt de onderliggende lagen tegen slijtage, water, hitte en koude. Dat splitmastiekasfalt (SMA-D) is een uiterst delicaat product bestaande uit bitumen, filler en het steenharde porfier. Het wordt tegen 160 graden Celsius aangeleverd en warm ingewalsd. De slijtlaag van 3 centimeter dient minstens tien jaar. © Wouter Rawoens
7 Markeringen met parels Ten slotte worden de markeringen in koud plastic gespoten op de dunne lijntjes die eerder werden uitgemeten. Elke rijstrook is 3 meter en 75 centimeter breed. Glasparels in het verfmengsel zorgen ervoor dat de lijnen ook 's nachts en bij slecht weer zichtbaar zijn. Verlichtingspalen worden niet geplaatst. © Wouter Rawoens
8 Testen Tijdens de werken zien drie opzichters en een leidend ambtenaar van het project, Koen Wilmsen, toe op de naleving van de afspraken. Voordat het stuk autosnelweg van 14 kilometer wordt opgeleverd, voert het Agentschap Wegen en Verkeer stroefheids- en vlakheidsmetingen uit, die het comfort en de veiligheid bepalen. Via kernboringen beoordeelt het de kwaliteit en de opgelegde diktes van het wegdek. © Wouter Rawoens