In Nederland is het nieuwste boek van Ad Broere -- Geld komt uit het niets-- een hit en al aan herdruk toe. Het boek is een scherpe analyse van het kapitalisme. Ex-bankier en econoom Broere vindt dat we moeten breken met het financiële stelsel. Broere stelt met lede ogen vast dat er in de financiële wereld maar weinig of niets overgebleven is van het gezonde paterfamiliasprincipe. Risicovolle beleggingen, dubieuze derivaten, een wankelend monetair systeem, een twijfelachtige rentepolitiek: we kregen het de voorbije jaren allemaal over ons.
...