D ries Bossuyt is handelsingenieur van de KU Leuven en leidt het zevenkoppige M&A-team van Arthur Andersen. De uitvalsbasis is Gent, hoewel dat een toeval is en de equipe zal opschuiven naar de hoofdstad. Arthur Andersen bedrijft al vele jaren M&A-werk, maar in 1997 werd een aparte ploeg samengesteld om - met de centrale Europese M&A-cel in Londen - haar diensten aan de Belgische cliënteel aan te bieden. Arthur Andersen is een raadgever en neemt geen financiële posities in een fusie- of overnamedossier in. Het brengt evenmin het geld aan. Dries Bossuyt: "Dat geeft ons een onafhankelijke status".
...

D ries Bossuyt is handelsingenieur van de KU Leuven en leidt het zevenkoppige M&A-team van Arthur Andersen. De uitvalsbasis is Gent, hoewel dat een toeval is en de equipe zal opschuiven naar de hoofdstad. Arthur Andersen bedrijft al vele jaren M&A-werk, maar in 1997 werd een aparte ploeg samengesteld om - met de centrale Europese M&A-cel in Londen - haar diensten aan de Belgische cliënteel aan te bieden. Arthur Andersen is een raadgever en neemt geen financiële posities in een fusie- of overnamedossier in. Het brengt evenmin het geld aan. Dries Bossuyt: "Dat geeft ons een onafhankelijke status". Beau fixe.De cyclus van M&A staat in België nog steeds op beau fixe, zegt Dries Bossuyt: "Het kopen en verkopen van een onderneming is vandaag een strategische techniek en niet iets waarover sentimenteel wordt gedaan." Verdedigt de Vlaamse ondernemer zijn bedrijf tegen een kandidaat-overnemer niet meer met lijf en goed? Neen, zegt Dries Bossuyt, M&A is meer bespreekbaar geworden. In de familiale ondernemingen van Vlaanderen is een overname of verkoop geen taboe meer. In zijn kaart speelt de prille fase van de Europese M&A-markt. Met uitzondering van Groot-Brittannië zinkt de M&A-handel vergeleken met het bruto binnenlands product (bbp) in het niet als de Amerikaanse cijfers er naast liggen. België, Frankrijk en Duitsland zijn witte vlekken op de internationale M&A-kaart. Er is viermaal meer M&A-activiteit in Groot-Brittannië dan in Duitsland, ondanks de grotere afmeting van de Duitse volkshuishouding.De M&A'ers van Arthur Andersen zijn vooral actief bij privé-ondernemingen, zij die geen beroep doen op het publieke spaarwezen. Dries Bossuyt: "Dat maakt dat de nieuwe trend om ondernemingen te betalen met hooggenoteerde aandelen - intussen ook al weer afgezwakt - onze dealflow niet raakt." Hij verwijst naar de barstensvolle oorlogskassen van het kleine en groeiende legertje van zaaigeldspecialisten en risicokapitalisten in Vlaanderen en België. Geld genoeg voor M&A. Arthur Andersen België behandelt ongeveer vijftien M&A-dossiers per jaar. De klanten komen hoofdzakelijk binnen door de deur van de overige diensten van het bedrijf. De naamsbekendheid van Arthur Andersen als M&A-specialist is bij het brede publiek nul. De relatie ontstaat veelal langs belasting- en boekhoudkundig werk, wat altijd een onderdeel is van fusies en overnames. Mandaten in de strikte zin van het woord worden meestal verkregen en uitgevoerd samen met Londen. Het accent in België ligt op het begeleiden van het M&A-proces. Dries Bossuyt: "Er wordt in deze niche weinig gewedijverd op prijsniveau. Je wordt raadgever omwille van het vertrouwen dat je wekt, om je deskundigheid, om je vroegere relatie met de koper of de verkoper. Voor een grote M&A-deal waar een tender wordt uitgeschreven om de tussenpersonen te ziften, doen we eventueel een beroep op Londen." Prijsniveau.Constateert Dries Bossuyt een hoog, gemiddeld of een laag prijsniveau bij Belgische fusies en overnames? Dries Bossuyt: "Het heeft niets te maken met Cartesianisme en alles met realisme, maar er is een groot onderscheid tussen de waardering van een onderneming en haar prijs." Hoeveel maal wordt de winst betaald van de onderneming, is een maatstaf: "Vooral voor een rijp bedrijf in een rijpe sector. In een hightechsector zegt die meting weinig. Wij werken eerder met de verwachte kasstroom, de discounted cashflow, hoewel dat ook een aanduiding is en geen wiskundig onaantastbaar feit. Uiteraard is de benchmarking van een onderneming met een branchegenoot die ter beurze genoteerd is een aantrekkelijke werkwijze." Na de waardering volgt de prijs. "Hiervoor speelt de waardering, maar dat is de eerste stap, nadien treden je synergiemogelijkheden, onderhandelingstalent, de conjuncturele situatie, je aanvoelen van de sector, de menselijke factor mee in het veld." Zijn er wettelijke of fiscale handicaps voor de M&A-branche in België? Dries Bossuyt: "Met het operationeel worden van de Stichting Administratiekantoor in België zetten we een zevenmijlslaarzenstap. Het overlaten van een familiale onderneming wordt daardoor veel vergemakkelijkt. Ik zie weinig struikelblokken. Onze beurs is relatief toegankelijk, wat de liquiditeit van M&A-activiteiten, indien gewenst, verhoogt. 52 ter van het vennootschapsrecht verbiedt dat een vennootschap bijvoorbeeld leningen geeft ter inkoop van de eigen aandelen en dat kan management buy-outs afremmen, alhoewel dat toch ook weer als een bescherming tegen roekeloosheid kan gelden." Zwart geld.België is het land van het zwart geld, ook bij ondernemingen? Dries Bossuyt lacht: "Je stoot daarop in dit werk. Buitenlandse ondernemingen haken wel eens af als ze niet-geregistreerde transacties vinden bij een Belgisch bedrijf. Dus geen deal. Daarnaast is fiscale optimalisering een handelwijze die koper noch verkoper stoort. Afwijkingen tussen de officiële maar fiscaal geïnspireerde balanscijfers en de bedrijfseconomische balanscijfers zijn evenmin een hinderpaal." FCr