Maar de vervangoperatie lijkt nog niet voor morgen, evenmin als de benoeming van een algemeen directeur bij de Nationale Delcrederedienst uit de communautaire verkramping losraakt. Inmiddels heeft de Vlaamse regering plannen voor een ministerie voor Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking (BBIS). Zowel het brede buitenlandbeleid als de buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zouden in één ministerie met bijbehorende beleidsdepartementen terechtkomen (nu liggen die bev...

Maar de vervangoperatie lijkt nog niet voor morgen, evenmin als de benoeming van een algemeen directeur bij de Nationale Delcrederedienst uit de communautaire verkramping losraakt. Inmiddels heeft de Vlaamse regering plannen voor een ministerie voor Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking (BBIS). Zowel het brede buitenlandbeleid als de buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zouden in één ministerie met bijbehorende beleidsdepartementen terechtkomen (nu liggen die bevoegheden verspreid over verschillende ministeries). Voor de Vlaamse bedrijven komt het erop neer dat alle diensten die verband houden met de internationalisering van hun activiteiten gegroepeerd zitten in één Agentschap voor de Internationale Handel. Daarin schuiven Export Vlaanderen, het luik exportondersteuning voor de land- en tuinbouwproducten van de Vlam en de promotiedienst voor uitrustingsgoederen en infrastructuurwerken Fita onder één dak. Men kan daar aankloppen voor marktinformatie, exportbegeleiding, handelsmissies, contactdagen, beurzen, exportstimuli, haalbaarheidsstudies en juridische vragen. Het groeperen van het buitenlandbeleid in het BBIS past in een algemene reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat in dertien ministeries met afgebakende homogene bevoegdheidsdomeinen. Die operatie moet tegen 2003 helemaal rond zijn. Per ministerie wordt de beleidsvoorbereiding toevertrouwd aan departementen (gepolitiseerde ministeriële kabinetten moeten verdwijnen). De beleidsuitvoering komt in handen van één of meerdere gespecialiseerde verzelfstandigde agentschappen. 'Extern verzelfstandigde agentschappen' (EVA's) hebben ruime autonomie, een raad van bestuur en kunnen ook door de privé-sector worden gefinancierd (zoals de Vlam door landbouwfederaties). 'Intern verzelfstandigde agentschappen' (IVA's) zijn louter uitvoerende administraties met beheerscontracten.Naast het Agentschap voor de Internationale Handel - de EVA voor exportpromotie - heeft het BBIS-ministerie ook een Agentschap voor Internationale Samenwerking (Algemeen en Ontwikkelingssamenwerking).Hoewel de ambtenaren in de departementen en in de uitvoerende agentschappen ook verantwoordelijk worden voor de hun toegewezen budgetten en taken, benadrukt Vlaams minister voor Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen ( Spirit) dat ministers hun politieke verantwoordelijkheid niet zullen kunnen afwentelen op de administraties of de raden van bestuur van EVA's. Grijze zones, zoals in het dossier Gimvindus en de scheepskredieten, zouden dus verleden tijd zijn. E.B.