Alle werknemers - zowel bedienden als arbeiders als handelsvertegenwoordigers - hebben bij bepaalde familiale gebeurtenissen een wettelijk recht op klein verlet. Ze mogen dan een of meer dagen wegblijven van het werk, met behoud van hun loon. Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen een afwijkende regeling bevatten, die gunstiger is voor de werknemer. Het is daarom belangrijk dat u als werknemer nagaat of u aanspraak kunt maken op een uitgebreider recht op klein verlet.
...

Alle werknemers - zowel bedienden als arbeiders als handelsvertegenwoordigers - hebben bij bepaalde familiale gebeurtenissen een wettelijk recht op klein verlet. Ze mogen dan een of meer dagen wegblijven van het werk, met behoud van hun loon. Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen een afwijkende regeling bevatten, die gunstiger is voor de werknemer. Het is daarom belangrijk dat u als werknemer nagaat of u aanspraak kunt maken op een uitgebreider recht op klein verlet. Doet er zich een omstandigheid voor die recht geeft op zo'n kort verzuim, dan moet u uw werkgever daar zo snel mogelijk van verwittigen. Zorg ervoor dat u hem een bewijsdocument kunt voorleggen om uw afwezigheid te rechtvaardigen, zoals een doodsbrief of een uittreksel uit de huwelijksakte. Als u trouwt, hebt u wettelijk recht op twee dagen klein verlet in de week dat het huwelijk plaatsvindt of in de week die daarop volgt. Ook als uw zoon of dochter, een kind van uw huwelijkspartner of een kind van uw (schoon)broer of van uw (schoon)zus trouwt, hebt u één dag klein verlet als het wettelijk huwelijk valt op een dag dat u normaal gesproken moet werken. U hebt recht op drie afwezigheidsdagen bij het overlijden van uw huwelijkspartner, een kind, uw vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder. U moet die dagen kiezen in de periode vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis. Bij het overlijden van een broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter hebt u recht op een dag afwezigheid op de dag van de begrafenis. Woonde de overledene bij u in, dan mag u twee dagen klein verlet opnemen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis. De plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van uw zoon of dochter - of van een kind van uw huwelijkspartner - geeft recht op betaalde afwezigheid op de dag van de plechtigheid. Valt die dag op een zondag of een feestdag - wat meestal het geval is - dan mag u afwezig zijn op de werkdag die onmiddellijk aan de plechtigheid voorafgaat of erop volgt. Valt ze bijvoorbeeld op een zondag, dan mag u ofwel de vrijdag ervoor ofwel de maandag erna een dag klein verlet opnemen. Als u op de rechtbank moet zijn - bijvoorbeeld als lid van een jury of als getuige - hebt u recht op klein verlet gedurende de tijd die u daarvoor nodig hebt, met een maximum van vijf dagen. Als u moet deelnemen aan een familieraad, mag u één dag afwezig zijn. Moet u als werknemer persoonlijk aanwezig zijn op de rechtbank in een procedure waarbij u als partij betrokken bent, dan geeft dat geen recht op klein verlet. JOHAN STEENACKERS