De auteur is de voormalige premier van Spanje.
...

De auteur is de voormalige premier van Spanje.We kunnen ervan uitgaan dat de belangrijkste bedreigingen voor onze vrijheden ook in het komende jaar blijven bestaan. Die bedreigingen vormen een risico voor onze veiligheid, onze economische groei en de vooruitzichten voor ontwikkeling in grote delen van de planeet. Wat kan Europa doen? Het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Europa zal van fundamenteel belang blijven. We mogen de lessen van Normandië of de val van de Berlijnse Muur niet uit het oog verliezen. De Atlantische band moet verstevigd worden. We zullen ook meer vastberadenheid moeten tonen dan degenen die onze vrijheden willen uitroeien. 2005 wordt een jaar van grote kansen om opnieuw een positieve agenda op te stellen voor de Atlantische relaties. In het Washington na de verkiezingen zal de tijd rijp zijn voor politieke vernieuwing en in Brussel zal een nieuwe Europese Commissie het werk aangevat hebben onder leiding van een uitstekende politicus en iemand die vast gelooft in die Atlantische betrekkingen: José Manuel Durao Barroso. Dat biedt de Europeanen en de Amerikanen de mogelijkheid om een nieuw elan te geven aan de strijd tegen het terrorisme. De terroristen hebben aangetoond dat ze bereid zijn de manier van leven in vrije en open samenlevingen te vernietigen. Ze doen dat door elke mogelijkheid aan te grijpen die ons democratisch systeem biedt aan degenen die het willen doen uiteenspatten. Jammer genoeg zijn er onder ons ook lieden die terreur trachten te rechtvaardigen door te verwijzen naar onrecht en vernedering. We moeten daarover klaarheid scheppen, omdat verwarde ideeën soms het terrorisme aanmoedigen. Er zijn geen excuses voor terrorisme. Terrorisme heeft gewoon een heilige hekel aan vrijheid. We moeten onze wetten aanpassen, de internationale samenwerking versterken en de samenwerking tussen onze inlichtingendiensten aanmoedigen. We mogen de terroristen geen enkele veilige schuilplaats bieden. Het opstellen van een wereldwijde lijst van terroristische organisaties en de doeltreffende opsporing van de financieringsbronnen van dergelijke groepen, zijn hulpmiddelen die we moeten ontwikkelen. In de strijd tegen het terrorisme zullen Irak en Afghanistan de belangrijkste strijdtonelen vormen. Het is van fundamenteel belang dat de VS en zijn bondgenoten die operaties tot een goed einde brengen. Wij in Europa mogen onze vijanden niet onderschatten. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen en beseffen dat het een doelwit is voor terrorisme. Niemand zal winnen als Irak en Afghanistan verloren gaan, omdat zou blijken dat het onmogelijk is om die landen te stabiliseren en te democratiseren. De Europeanen hebben daarin het meest te verliezen. De Verenigde Naties moet steun verlenen om ervoor te zorgen dat die experimenten in vrijheid en democratie gedijen. De terroristen zullen blijven vechten om die twee oefeningen in vrijheid te ondermijnen. Die groepen zullen het verkiezingsproces trachten te beïnvloeden, zoals ze dat deden in Spanje met de gruweldaad van 11 maart 2004. Ze zullen ook trachten een wig te drijven in de internationale coalitie die zich tegen hen gevormd heeft. Europa staat nog voor een andere uitdaging: de doffe economische groei oppoetsen. De scepsis over de grotere economische openheid tiert welig. Dat komt omdat politieke leiders er niet in slagen de hervormingen door te voeren die Europa nodig heeft. Europa heeft behoefte aan meer dynamische groei. Om dat te bereiken, moeten we de economische vrijheid van de regio verbeteren en ons openstellen voor de buitenwereld. Er zijn echter machtige krachten die dergelijke hervormingen en economische vrijheden met wantrouwen bekijken. Europa moet ook verder dan de grenzen kijken en de wereldwijde economische liberalisering aanmoedigen. Het zou een actievere rol kunnen spelen in de Wereldhandelsorganisatie. Het moet naast de VS werken in een Atlantische economische regio, die verder gaat dan louter handel en die gebaseerd is op openheid. De kansen en voordelen voor iedereen zouden dan maar al te duidelijk worden. Het volgende jaar zou voor de twee belangrijkste economische blokken in de wereld de ideale gelegenheid kunnen vormen om de wereldwijde economische vrijheid een zetje te geven. Europa en de VS, die allebei erop uit zijn vrijheid en economische openheid te verzekeren, kunnen een onweerstaanbare kracht vormen voor de bevordering van de vooruitgang in andere regio's. Bij die twee taken - terrorisme bestrijden en economische vrijheid koesteren - kan de samenwerking tussen de VS en Europa een beslissende rol spelen. José María AznarEuropa moet zijn verantwoor-delijkheid nemen en beseffen dat het een doelwit is voor terrorisme.