De banken duwen hun klanten van het "off line" pc-bankieren naar het bankieren via het Internet. En met succes: de BBL die zijn cliënten al sinds begin dit jaar aanmoedigt om van pc-banking naar Internet-banking te switchen, telt vandaag ruim 20.000 klanten die actief zijn op het Web. Maar de exponentiële groei heeft voor een overbelasting van de servers gezorgd. Sedert mei kunnen Internet-klanten van BBL ook off line werken en een aantal gegevens, waaronder hun rekeninghistoriek, naar hun eigen pc downloaden. Met de 600 à 700 gebruikers die tijdens piekuren aan de lijn hingen, was dat een ramp. De BBL begon dus de toegang tot de dienst tot 250 simultane gebruikers te beperken, wat anderen dan weer in de kou liet staan.
...

De banken duwen hun klanten van het "off line" pc-bankieren naar het bankieren via het Internet. En met succes: de BBL die zijn cliënten al sinds begin dit jaar aanmoedigt om van pc-banking naar Internet-banking te switchen, telt vandaag ruim 20.000 klanten die actief zijn op het Web. Maar de exponentiële groei heeft voor een overbelasting van de servers gezorgd. Sedert mei kunnen Internet-klanten van BBL ook off line werken en een aantal gegevens, waaronder hun rekeninghistoriek, naar hun eigen pc downloaden. Met de 600 à 700 gebruikers die tijdens piekuren aan de lijn hingen, was dat een ramp. De BBL begon dus de toegang tot de dienst tot 250 simultane gebruikers te beperken, wat anderen dan weer in de kou liet staan. PC'S HEBBEN EEN STREEPJE VOOR.Voor bepaalde klanten, met name zelfstandigen en kleine kmo's die op Apple Macintosh-computers werken, levert deze situatie problemen op. Het Isabel-systeem dat in november 1996 door de banken werd gelanceerd, biedt bedrijven een multibancaire service. Sedertdien heeft de BBL zijn bedrijfsklanten aangemoedigd om naar Isabel over te stappen. "Een veel completere maar ook een veel duurdere service, die niet strookt met de behoeften van een piepklein bedrijfje als het mijne," aldus een klant. En die bovendien ontoegankelijk is voor Mac-gebruikers zoals hij. Zijn BBL-agentschap adviseerde hem dus om over te stappen op Internet-banking. Klein detail: omdat de banken in theorie geacht worden Isabel aan de corporate clientèle te verkopen, liet de BBL hem een abonnement nemen op zijn persoonlijke rekening, waaraan de rekeningen van zijn bedrijf werden gekoppeld. Een vermoeiende ervaring. "Ik heb me een hele dag zitten opwinden om deze afgrijselijk langzame en zware service te installeren," vertelt de Mac-gebruiker. "Heel wat zaken functioneerden niet, de verbinding werd regelmatig verbroken en het call center was heel vaak overbezet."Sindsdien zijn de zaken verbeterd, maar alleen pc-gebruikers kunnen hun overschrijvingen off line voorbereiden. "De geringste verbinding neemt 7 à 8 minuten in beslag," zegt de ontmoedigde klant. De BBL haalt ter verdediging aan dat het zijn mainframe-systeem vervangen heeft en technische verbeteringen aanbrengt. En ook Mac-gebruikers zouden tegen het jaareinde hun overschrijvingen off line kunnen voorbereiden.EEN REEKS BLUNDERS.Bij de ex- Kredietbank heeft het pc-bankingsysteem, dat 50.000 gebruikers telt, een aantal blunders opgeleverd. De oorzaak: de mogelijkheid om een memodatum op de overschrijvingen in te voeren. Daar de Mac-versie niet compatibel was met het jaar 2000, crashte het systeem. Er werd een voorlopige oplossing gevonden, in afwachting van het nieuwe programma dat bestemd is voor Mac. En vanaf juni 2000 zouden klanten van de ex-KB het verzoek moeten krijgen over te stappen op een verbeterde versie van het Internet-systeem, ontwikkeld door Cera (vandaag 50.000 klanten), aangezien de twee banken voortaan deel uitmaken van de KBC-groep. De ASLK had eind april 13.000 klanten op haar banking-service via het Web. En ook daar zijn er problemen, met name 's avonds, want dan kampt de dienst met ondercapaciteit. De bank heeft zijn server gesplitst en daarmee het aantal gelijktijdige verbindingen van 100 tot 200 opgevoerd. De pc-bankingservice, die zo'n 65.000 gebruikers telt, blijft echter ontoegankelijk voor Mac-gebruikers. En op het Internet-banksysteem van de ASLK kan onmogelijk off line worden gewerkt. Daar zou vanaf eind 2000 echter verandering in moeten komen, in het kader van de ontwikkeling van een product samen met de Generale Bank. De Generale Bank, van wiens home banking-service 50.000 klanten gebruikmaken, heeft veel klachten ontvangen wegens onbeschikbare diensten. Die problemen werden - althans volgens de bank - echter snel opgelost. De server zou nu 1000 transacties tegelijk kunnen verwerken. Maar hier wordt een andere filosofie gehanteerd: pc-banking en Internet-banking zijn aan elkaar gekoppeld, en de klant kiest welk kanaal hem het beste uitkomt. Met uitzondering van de Mac-gebruiker, die alleen via Web-banking kan thuisbankieren.Bij het Gemeentekrediet (zo'n 14.000 klanten op Internet) vertoonde de server vermoeidheidssymptomen. Het Gemeentekrediet moedigt de 18.000 klanten die gebruikmaken van zijn pc-bankingsysteem momenteel niet aan om naar het Web over te stappen. Internet-bankieren op Mac zit er nog in een experimentele fase. "Wij hopen het binnen 1 à 2 maanden in te voeren," aldus het Gemeentekrediet. De directeur van Isabel, Philippe Dubois, doet geen beloften meer. "Mac-gebruikers vertegenwoordigen minder dan 5% van onze doelgroep. In het business-plan van dit jaar is niet opgenomen dat er speciaal voor hen een oplossing zal worden uitgewerkt." Het recht van de sterkste... C.SF.