Robeco All Strategy Euro Bonds
...

Robeco All Strategy Euro Bonds ISIN-code: LU0580362852 Het fonds Robeco All Strategy Euro Bonds 40 DH, dat belegt in Europese overheids- en bedrijfsobligaties, is met een rendement van 41,49 procent het best presterende obligatiefonds van 2012. De beoogde gemiddelde duration van de obligaties in de portefeuille -- het gewogen gemiddelde van de looptijd van de effecten -- bedraagt veertig jaar. Dat maakt het fonds zeer gevoelig voor rentestijgingen, waardoor het vrij veel risico's inhoudt. Voor minder risicobeluste beleggers bestaat er een veiligere variant, Robeco All Strategy Euro Bonds DH, die op dezelfde manier belegt, maar met een duration van ongeveer vijf jaar. Die termijn kan, afhankelijk van de marktomstandigheden, worden verhoogd om voordeel te trekken van een lagere rente, of verlaagd als bescherming tegen een rentestijging. "Onze beleggingsfilosofie berust op het idee dat een oordeelkundige verdeling van de activa bepalend is voor de prestaties van de portefeuille", zegt Paul van der Worp, die beide fondsen beheert. "Het blind volgen van een benchmark levert nooit een optimaal rendement op. Bovendien moet de portefeuille voldoende liquide blijven en moet het risico worden gespreid over verscheidene emittenten." De beheerders volgen een top-downstrategie. Eerst maken ze een analyse van de obligatierente op tien jaar, de economische vooruitzichten, het renteniveau van bedrijfsobligaties en het wanbetalingsrisico. Van der Worp: "Maar daarnaast maken we ook gebruik van sentimentindicatoren en economische barometers, om niet alleen te beleggen op basis van de waardering." "Als je alleen kijkt naar het lage renteniveau van begin 2012, lijken onze prestaties uitzonderlijk. Maar er waren sterke verschillen tussen de segmenten. De bereidheid om risico's te nemen is vorig jaar op de hele obligatiemarkt fors toegenomen. Die trend hebben we snel onderkend en we hebben er meteen op ingespeeld. Activa zoals overheidspapier uit de Europese periferie en achtergestelde bankobligaties boden wel een zeer hoge rente." Krijgen die prestaties een vervolg in 2013? Paul van der Worp blijft voorzichtig: "In alle categorieën zijn de rente en de spreads kleiner geworden, wat het potentieel beperkt. Er blijft nog marge voor een degelijke prestatie, maar opnieuw een dubbelcijferig resultaat halen wordt moeilijk. De rente in de Europese kernlanden zal wellicht nog een beetje stijgen, maar voor de landen in de periferie verwachten we dat de spreads dalen. Die evolutie zal echter niet gelijkmatig verlopen. Politieke en economische teleurstellingen zullen de volatiliteit doen pieken. Maar met onze actieve strategie zijn we daar goed tegen gewapend." Begin 2013 werd de duration van de minst risicovolle portefeuille verlaagd, om de mogelijke impact van een renteverhoging te beperken. "We denken dat de verbetering van de conjunctuur in de Verenigde Staten de Amerikaanse rente, en dus ook de Duitse rente, zal doen stijgen", stelt Van der Worp. "Bovendien zullen de spreads tussen de kernlanden en de Europese periferie blijven afnemen. We zijn het jaar begonnen zonder blootstelling aan de Duitse schuld en met een aanzienlijke overweging van Italië. Ongeveer de helft van de portefeuille is belegd in bedrijfsobligaties. Dat segment zal ongetwijfeld goed blijven presteren, op voorwaarde dat de rente niet onverwachts in de hoogte schiet."