L ernout & Hauspie en Enron brachten een schok teweeg in het comfortabele wereldje van de bedrijfsrevisoren. Aandeelhouders en werknemers eisen dat ze fraude opsporen en de alarmklok luiden als de betrokken onderneming fouten maakt. Maar de controleurs van de jaarrekeningen - van oudsher een gesloten beroepscategorie - voldoen niet aan de maatschappelijke verwachtingen.
...

L ernout & Hauspie en Enron brachten een schok teweeg in het comfortabele wereldje van de bedrijfsrevisoren. Aandeelhouders en werknemers eisen dat ze fraude opsporen en de alarmklok luiden als de betrokken onderneming fouten maakt. Maar de controleurs van de jaarrekeningen - van oudsher een gesloten beroepscategorie - voldoen niet aan de maatschappelijke verwachtingen. Onder druk van de publieke opinie gooide Ludo Swolfs, die sinds mei 2001 voorzitter is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het roer om. Het IBR legde zijn oude adagium van zelfregulering naast zich neer, en keurde de oprichting van een orgaan voor extern toezicht goed. Swolfs: "Toch bestaan de huidige tuchtcommissies nu al voor meer dan de helft uit onafhankelijke magistraten. Ook houdt de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat een oogje in het zeil. Wij zijn niet bang voor een bijkomende waakhond. Het komt de kwaliteit ten goede." Ook schaarde het IBR zich achter het wetsontwerp van deugdelijk bestuur (corporate governance), dat nu in de senaat ter bespreking ligt. Het bevat een lijst van nevenactiviteiten die de bedrijfsrevisor niet mag uitoefenen. Swolfs: "De tekst is strenger dan de Europese richtlijn. Maar dat begrijpen we, na de commotie over de rol van de revisor in het L&H-drama. In het oorspronkelijke voorstel stond een absoluut verbod op álle andere diensten. Maar dat is in de praktijk niet haalbaar. Dat zou - zeker voor de KMO's - een ramp betekenen, want wij kunnen de bedrijven als externe raadgever nuttige tips geven." Ondertussen verhuisde het vaste IBR-team van 28 medewerkers naar de Arenbergstraat in Brussel. Ook vond een interne reorganisatie plaats. Voortaan telt het instituut twee directies: administratie en juridische zaken. Daarnaast trachtte Swolfs de samenwerking met de andere, economische beroepen - zoals accountants en fiscalisten - te verbeteren. Zo sloten de drie beroepsverenigingen eind 2001 een principeakkoord af om een gemeenschappelijk stagejaar te organiseren.Swolfs hecht veel belang aan de invoering van de International Accounting Standards (IAS). "Dat betekent eindelijk de scheiding tussen de fiscaal geïnspireerde jaarrekening en de bedrijfseconomische boekhouding." E.P. [{ssquf}]"Een verbod op aanvullende diensten zou zeker voor KMO's een ramp betekenen, want wij kunnen de bedrijven als externe raadgever nuttige tips geven."