De voorbije weken kwamen heel wat beheerders van gemengde fondsen naar Brussel om hun klanten te informeren over hun strategie voor de komende maanden. Igor de Maack van DNCA Investments, dat voortaan deel uitmaakt van Natixis Asset Management, pleit ervoor in het obligatiedeel in te zetten op inflatiegeïndexeerd papier. "Door de onmacht van de centrale bankiers om de economie en de inflatie opnieuw aan te wakkeren, is het risico zeer hoog dat de tienjarige rente in de ontwikkelde landen in 2017 onder druk komt."
...

De voorbije weken kwamen heel wat beheerders van gemengde fondsen naar Brussel om hun klanten te informeren over hun strategie voor de komende maanden. Igor de Maack van DNCA Investments, dat voortaan deel uitmaakt van Natixis Asset Management, pleit ervoor in het obligatiedeel in te zetten op inflatiegeïndexeerd papier. "Door de onmacht van de centrale bankiers om de economie en de inflatie opnieuw aan te wakkeren, is het risico zeer hoog dat de tienjarige rente in de ontwikkelde landen in 2017 onder druk komt." Ook Sandra Crowl van Carmignac vreest voor een correctie op de obligatiemarkten. Ze denkt dat een terugkeer van de inflatiespanningen op de Amerikaanse markt niet uitgesloten is. "Het is een risico dat de markt onderschat. We hebben de voorbije maanden het gewicht van de Amerikaanse inflatiegeïndexeerde obligaties in de portefeuille van het fonds Carmignac Patrimoine dan ook opgetrokken." De meeste gemengde fondsen geven de voorkeur aan bedrijfsobligaties, en dan vooral Amerikaanse. "De verwachte golf van faillissementen is uitgebleven. Er is een aantrekkelijke marge tegenover overheidsobligaties op tien jaar", zegt Igor de Maack. Die mening deelt Florent Delorme van M&G, die stelt dat "de marge tussen de bedrijfsschuld en de soevereine rente op tien jaar op de Amerikaanse markt op een zeer aantrekkelijk niveau staat. We gaan specifiek voor de ratings BB of BBB." Over de politieke deadlines van de komende maanden maken de beheerders zich weinig zorgen. Delorme: "De brexit heeft niet geleid tot significante verschuivingen en het ziet er niet naar uit dat het tot een rampscenario zal komen. En zelfs als Donald Trump in de Verenigde Staten tot president wordt verkozen, zal hij compromissen moeten sluiten met beide kamers, als hij zijn hervormingen wil doorvoeren. De Amerikaanse economie wordt uiteindelijk weinig gedicteerd door de politiek." De aandelenposities van de gemengde fondsen van DNCA, M&G en Carmignac zitten tegen het maximum aan. De Maack vindt dat de Europese ondernemingen nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Carmignac Patrimoine, dat de helft van de portefeuille heeft belegd in aandelen, zet vooral in op de marktleiders in vrij defensieve sectoren als gezondheid en consumptiegoederen, die beter weerstand moeten bieden als de markten volatieler worden. "We hebben ook waardering voor e-commercebedrijven, waarvan de groei niet afhangt van de conjunctuur", zegt Crowl. "En als een onderneming sterk groeit, moeten we bereid zijn het aandeel tegen een hogere prijs te kopen." De portefeuille van Carmignac Patrimoine is voor meer dan 10 procent belegd in olieproducenten en goudmijnen, vooruitlopend op het herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod op die markten. Dividendaandelen hebben ook heel wat aanhangers. "Dat is een hoofdthema van onze strategie", benadrukt Delorme. Voor het fonds M&G Optimal Income zet hij in de eerste plaats in op Europese aandelen, die meer dan 50 procent van de aandelenportefeuille uitmaken, maar ook op Amerikaanse bankwaarden (die zullen profiteren van de stijging van de intresten) en Japanse aandelen. Frédéric Dineur