Twee jaar na de invoering van de Europese PSD2-reglementering hebben sommige banken het delen van financiële diensten met externe bedrijven omarmd, andere staan op de rem. Vooral de grootbanken zien in het delen van betalingsgegevens met derden, mits instemming van de klant, een kans om innovatieve diensten ...

Twee jaar na de invoering van de Europese PSD2-reglementering hebben sommige banken het delen van financiële diensten met externe bedrijven omarmd, andere staan op de rem. Vooral de grootbanken zien in het delen van betalingsgegevens met derden, mits instemming van de klant, een kans om innovatieve diensten aan te bieden. Kleine banken doen vaak niet meer dan het minimum om in orde te zijn. Sommige banken zouden zelfs onbetrouwbare interfaces hebben geleverd. Dat blijkt uit de eerste Open Banking-barometer, een enquête bij banken en fintechbedrijven uitgevoerd door Fintech Belgium en Pulse Consult. Uit de enquête komt ook naar voren dat de helft van de fintechbedrijven het accreditatieproces bij de Nationale Bank van België als omslachtig en complex ervaart. "Daardoor wijken ze soms uit naar andere landen, zoals Luxemburg, waar de regels en de technische voorschriften losser worden geïnterpreteerd", zegt Jean-Louis Van Houwe, de voorzitter van Fintech Belgium. Hij pleit voor een Europese autoriteit die toeziet op de harmonisering van de regels en de implementatie van de richtlijn. Finetch Belgium verwacht dat de banken en de fintechs in de toekomst meer en beter zullen samenwerken. "Banken zien almaar meer het businessresultaat van hun innovatieve diensten", zegt Van Houwe. "Bovendien is de verwachting dat de volgende stap het delen van informatie over spaarrekeningen, beleggingen, verzekeringen en leningen zal zijn. Door de klant blijvend eigenaar te maken van zijn gegevens zal open banking evolueren naar open finance."