E uropeanInvestor.com legt zich toe op de verspreiding via het internet van aandelenkoersen, grafieken, financiële informatie en analyses inzake spitstechnologische sectoren. De onderneming is in Waterloo gevestigd en werd opgericht onder de naam Woqats ( World On-line Quote And Trading Services).
...

E uropeanInvestor.com legt zich toe op de verspreiding via het internet van aandelenkoersen, grafieken, financiële informatie en analyses inzake spitstechnologische sectoren. De onderneming is in Waterloo gevestigd en werd opgericht onder de naam Woqats ( World On-line Quote And Trading Services). "In het begin hadden wij ons voorgenomen met Woqats om aan trading via het internet te doen", vertelt CEO Thierry Holoffe. Maar in 1998 besloten de oprichters om een andere weg in te slaan en zich meer toe te spitsen op de inhoud en niet langer op de transactie. Na die heroriëntering gingen zij ook op zoek naar financiering. Die vonden zij een jaar later in het kader van een kapitaalverhoging, waaraan naast henzelf werd deelgenomen door Synerfi en Vertrex, een investeringsfonds uit Singapore. Het kapitaal van de vennootschap is nu verdeeld over de oprichters (53%) en de financiële investeerders. De onderneming heeft ook haar site volledig geactualiseerd. Ze is nu nog helemaal Engels, maar zal tegen het jaareinde ook beschikbaar zijn in het Frans en het Duits.De onderneming wil haar activiteiten ontwikkelen rond twee assen: de verspreiding van informatie - met een website die toegang verleent tot de belangrijkste Europese en Noord-Amerikaanse financiële informatiebronnen - en de selectie en herdistributie van bewerkte informatiestromen op verzoek en op maat van een professioneel cliënteel. De eerste as is gericht op het brede publiek, de tweede op de bedrijven. "Aangezien een onderneming die uitsluitend op het internet opereert maar heel zelden rendabel is, hebben wij beslist om ons van bepaalde inkomsten te verzekeren door ook informatie op maat te leveren aan een corporate cliënteel", zo verduidelijkt Thierry Holoffe. "In die optiek gaan wij voor onze cliënten de rol vervullen van technologie-, concurrentie- en strategie-watcher."EuropeanInvestor.com beoogt rendabel te zijn in 2001. Momenteel stelt het bedrijf 25 mensen tewerk. Er is ook beslist om een eigen persagentschap op te zetten, dat zijn berichtgeving zal verspreiden via het Net EIC News. Het bestaat uit een team van zes journalisten en zal gevestigd zijn te Brussel. "Met het oog op de onafhankelijkheid was het van primordiaal belang dat het persagentschap fysisch gescheiden is van onze kantoren", beklemtoont Thierry Holoffe. "Het agentschap zal aanvankelijk precieze informatie verstrekken over sectoren met een sterke groei. Later zal het ook financiële analyses aanbieden."