Op de radio schalt de reclame van het Vlaams Waarborgfonds. Problemen als zelfstandige of kmo'er om uw krediet te waarborgen? Kom even langs bij deze overheidsinstelling en vergemakkelijk uw leven. De timing van de spot getuigt van vooruitziendheid. Een studie van het Kenniscentrum voor Financiering van Kmo's (Kefik) toonde onlangs aan dat het aantal kmo's dat ernstige problemen heeft om aan financiering te raken, daalt tot 10 %. Goed nieuws dus, ware het niet dat de studie is afgenomen voor de wereldwijde kredietcrisis de bovenhand nam.
...

Op de radio schalt de reclame van het Vlaams Waarborgfonds. Problemen als zelfstandige of kmo'er om uw krediet te waarborgen? Kom even langs bij deze overheidsinstelling en vergemakkelijk uw leven. De timing van de spot getuigt van vooruitziendheid. Een studie van het Kenniscentrum voor Financiering van Kmo's (Kefik) toonde onlangs aan dat het aantal kmo's dat ernstige problemen heeft om aan financiering te raken, daalt tot 10 %. Goed nieuws dus, ware het niet dat de studie is afgenomen voor de wereldwijde kredietcrisis de bovenhand nam. De vraag die iedereen zich in het begin stelde, wordt langzaam beantwoord: de reële economie wordt aangetast door de kredietcrisis. Voeg daarbij de stijgende energie- en voedingsprijzen, inflatiegevaar en zo meer en de wereldeconomie krijgt het benauwd. Macro-economen verwachten een groeivertraging. Banken in financieel nauwere schoentjes en een sputterende economie zijn de uitgelezen voedingsgrond voor een minder expansieve kredietfinanciering van de banken. Niet de grote ondernemingen zullen dat voelen. Velen onder hen weten zelfs niet wat gedaan met al hun liquide middelen. Wie wel de gevolgen zal voelen, zijn de kleinere en middelgrote ondernemingen. Zij hebben meestal niet de middelen om alternatieve financiering te zoeken op de beurs en blijven afhankelijk van de banken als eerste financieringsbron. Hun ondernemingsproject is echter risicovoller. De kans dat minder kmo'ers een krediet zullen verwerven, of het tegen een duurdere prijs moeten betalen, is dus niet gering. Het verleden toonde al aan dat periodes van krediet- schaarste eerst deze groep treffen. Durfkapitalisten profileerden zich de jongste jaren als alternatief voor de banken. Maar ook de grote private-equityhuizen hebben net als de banken last van de kredietcrisis. Om met schulden gefinancierde overnames te doen, wordt zeer duur. Maar vergeet de echte durfkapitalisten niet. Zij die al jaren op het terrein van de expansiefinanciering spelen en niet zozeer op de grote buy-outs. Middelgrote spelers zoals de Gimv die in het zog van de private-equityboom meer middelen hebben kunnen ophalen, maar niet geraakt worden door de huidige crisis. Zij wachten geduldig af en zien hun potentieel. Het zou wel eens de lang verhoopte periode kunnen worden van de doorbraak van durfkapitalisten in het Vlaamse kmo-land. Wellicht zijn zij niet de eerste keuze van de familiale ondernemers, maar in de toekomst misschien wel de verplichte. Een durfkapitalist in huis halen, staat niet gelijk aan de boel verkopen. Durfkapitalisten werken met meerderheids- en minderheidsbelangen. Voor vele ondernemers zullen zij dan ook een goed alternatief zijn. Vele Vlaamse kmo's staan voor de belangrijke fase van defamilialisering. De professionele inbreng van een durfkapitalist kan dat proces in goede banen leiden en de emotionaliteit die ermee samengaat, binnen de perken houden. Maar om het succes te garanderen, is het noodzakelijk dat de bedrijfsleider zich niet enkel laat leiden door de centen die op tafel worden gelegd maar door de ganse deal. De professionalisering binnen de durfkapitaalwereld heeft immers haar einde ook nog niet bereikt en de keuze van de juiste partner is meer waard dan het overnamebedrag. Door An Goovaerts